Alsnog veroordelingen in smaad en discriminatie zaken

Kruimelpad

Inhoud pagina: Alsnog veroordelingen in smaad en discriminatie zaken

23 november 2009 - Ressortsparket Amsterdam


Het Openbaar Ministerie (OM) heeft met succes beroep aangetekend tegen twee vonnissen van de Europese strafkamer van de rechtbank Amsterdam, met betrekking tot smaad en discriminatie zaken.  De Europese strafkamer, die zaken behandelt waarin behalve het nationaal recht, ook het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) van toepassing is, sprak de verdachten in de zomer van 2008 vrij, wat tot stevige discussies in de media leidde. Vandaag kwam het hof Amsterdam tot een ander oordeel; beide verdachten zijn in individuele zaken veroordeeld voor respectievelijk smaad en discriminatie.

Verdachte Siep de H. werd veroordeeld voor smaad wegens het uitgeven van een persbericht, waarin hij een voormalig Amsterdams wethouder ervan beschuldigt een lid van Gay Business Amsterdam te hebben aangevallen, en deze zou hebben uitgemaakt voor dief en NSB-er. Tussen Gay Business Amsterdam en de wethouder speelde destijds een conflict over het verstrekken van een vergunning over de organisatie van de Gay Pride. Volgens het OM had verdachte zich gebaseerd op een partijdige bron, en er was geen sprake van een dringend maatschappelijk belang dat de uitgave van het persbericht rechtvaardigde. In het belang van de bescherming van de goede naam en de rechten van de wethouder achtte het OM een beperking van het recht op vrije meningsuiting in dit geval noodzakelijk.

Verdachte Joseph Adolf H. werd veroordeeld omdat hij zich discriminerend heeft uitgelaten over homo’s, joden, allochtone vrouwen en mensen van negroïde afkomst. Hij maakte zijn uitlatingen openbaar op een webforum. Over deze openbaarheid verschilde de rechtbank met het OM van mening. De Europese strafkamer stelde zich ondermeer op het standpunt dat het forum niet volledig openbaar was, en sprak verdachte vrij. Dit leidde ondermeer tot een reactie van hoogleraar Buruma in het NRC: “..... dat is ‘over the top’. Sommige achteraf theatertjes zijn ook moeilijk te vinden, maar het is echt wel publiek wat daar gebeurt”.

Advocaat-generaal Ank Kengen stelde in haar requisitoir dat: “de teksten van H. niet kunnen worden gezien als evidente bijdragen aan enig maatschappelijk debat, en bovendien onnodig grievend zijn”. En: “gelijkwaardigheid is net zo goed een beginsel van een democratie. Het recht om niet gediscrimineerd te worden, hoeft in dit geval niet te wijken voor het recht van H. om zijn mening vrij te kunnen uiten”.

Het hof Amsterdam veroordeelde Siep de H. vandaag tot het betalen van een geldboete van EUR 350,- en Joseph Adolf H. tot een geldboete van EUR 900,- voorwaardelijk, en  verbeurdverklaring van zijn computer. Het OM is tevreden met het feit dat vandaag aanvullende jurisprudentie is ontstaan met betrekking tot smaad en discriminatie in relatie tot de vrijheid van meningsuiting.

Bestanden

Even geduld aub.
Naar boven
Verklaar Jargon
Jargon Verklaard
Geen vakjargon termen gevonden

Zoeken