Arabisch-Europese Liga voor de rechter vanwege aanti-joodse cartoon

Kruimelpad

Inhoud pagina: Arabisch-Europese Liga voor de rechter vanwege aanti-joodse cartoon

25 januari 2010 - Arrondissementsparket Utrecht

Maakte de Arabisch-Europese Liga, de AEL, zich schuldig aan groepsbelediging door op hun site een cartoon te publiceren waarin twee Joodse mannen de Holocaust verzinnen? De AEL zei eerder de cartoon te hebben geplaatst om mee te doen aan het maatschappelijke debat. Volgens het OM Utrecht is er echter sprake van discriminatie. Vandaag werd een begin gemaakt met de behandeling van deze strafzaak.

Volgens de voordracht van de Officier van Justitie gaat het om twee feiten. In de periode van 2006 tot 16 september 2009 plaatste de AEL een cartoon op hun websites. In deze cartoon bestuderen twee Joodse mannen lijken onder een bordje ‘Auswitch’. De ene Joodse man zegt: ‘I don’t think they are Jews’, en de andere man zegt: ‘We have to get to the 6.000.000 somehow’. Dit is aan te merken als belediging van een groep, discriminatie. De officier van Justitie was bereid dit feit te seponeren op voorwaarde dat de cartoon van de sites zou worden afgehaald en niet meer herplaatst of hoe dan ook verspreid zou worden. 

Aanvankelijk stemde de AEL in met deze voorwaarden. Enkele dagen na het gesprek met de officier besloot de AEL de anti-joodse cartoon toch weer te publiceren. Dit gebeurde op 19 augustus 2009. Hiermee maakte de AEL zich niet alleen schuldig aan verspreiding van een discriminatie uitlating, het tweede feit, ook werden de voorwaarden van het sepot overtreden. Door de complexiteit van de zaak – en niet door de zwaarte van het feit – wordt de zaak nu behandeld door een meervoudige kamer van de Utrechtse rechtbank.

Op de regiezitting vandaag verzocht de verdediging zes mensen te horen: het CIDI als aangever, twee hoofdredacteuren, een vertegenwoordiger van het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie van het OM, een vertegenwoordiger van het Freedom House in Washington en een vertegenwoordiger van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. De meervoudige kamer van de Rechtbank Utrecht zal op 1 februari, om kwart over één, zijn beslissing op dit verzoek kenbaar maken. Met deze getuigen wil de verdediging aantonen dat er sprake is van een dubbele moraal en inzicht geven in de beweegredenen van de AEL om de cartoon te plaatsen. Voorts gaf de verdediging aan de rechtbank tijdens de inhoudelijke behandeling te zullen verzoeken het OM niet ontvankelijk te laten verklaren omdat er geen algemeen belang is dat de strafvervolging rechtvaardigt.

 

 

Even geduld aub.
Naar boven
Verklaar Jargon
Jargon Verklaard
Geen vakjargon termen gevonden

Zoeken