Plan van aanpak Huiselijk geweld naar de Tweede Kamer

Kruimelpad

Inhoud pagina: Plan van aanpak Huiselijk geweld naar de Tweede Kamer

1 september 2008 - Openbaar Ministerie

Nieuwsbericht www.justitie.nl|

De strafrechtelijke aanpak van huiselijk geweld wordt aangescherpt. Doel is om het aantal aangiften te laten toenemen tot 45% van alle door de politie geregistreerde incidenten in 2011 (38% in 2006) en om het percentage aanhoudingen te verhogen tot 70% in 2011 (64% in 2006).

Dat blijkt uit het Plan van aanpak Huiselijk geweld tot 2011 ‘De volgende fase’, dat minister Hirsch Ballin, tevens coördinerend bewindspersoon voor huiselijk geweld, aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Met het bevorderen van aangiften en aanhoudingen wordt de mogelijkheid vergroot om plegers van huiselijk geweld te vervolgen. Zo wordt er meer dan voorheen het accent gelegd op de strafrechtelijke aanpak van huiselijk geweld. Ook zal de expertise bij het Openbaar Ministerie vergroot worden. Reeds eind 2008 zal de reclassering een sluitend reclasseringsaanbod hebben voor alle huiselijk geweldzaken in strafrechtelijk kader. Beoogd wordt de recidive onder plegers te verminderen tot 25% in 2011 (ruim 30% in 2006). De periode tot 2011 zal voorts in het teken staan van de invoering van het huisverbod. De Wet tijdelijk huisverbod wordt naar verwachting eind september in de Eerste Kamer behandeld, waarna de wet waarschijnlijk begin 2009 in werking zal treden.

Even geduld aub.
Naar boven
Verklaar Jargon
Jargon Verklaard
Geen vakjargon termen gevonden

Zie ook


Zoeken