Slachtofferinformatie

Kruimelpad

Inhoud pagina: Slachtofferinformatie

Wanneer u slachtoffer bent van een misdrijf wordt u door het Openbaar Ministerie ondersteund binnen het strafproces. Dit start al bij het moment van het registreren van uw zaak bij het Openbaar Ministerie en loopt door tot en met de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf.

Als de verdachte in uw zaak bekend is geworden en de zaak op het parket wordt ingeschreven, stelt het Openbaar Ministerie u hiervan zo spoedig mogelijk in kennis en inventariseert uw wensen met betrekking tot de aangeboden diensten. U krijgt afhankelijk van uw wensen gedurende het verloop van de strafprocedure informatie.

Slachtofferloket
Om slachtoffers van misdrijven zo goed mogelijk te ondersteunen werken Slachtofferhulp Nederland en het Openbaar Ministerie samen in het Slachtofferloket. Het slachtofferloket informeert, adviseert en begeleidt het slachtoffer tijdens het hele strafproces.  

Links vindt u aan de hand van veel gestelde vragen uitgebereide informatie over de positie van het slachtoffer in het strafproces.

Naar boven

Zoeken