ZSM

Kruimelpad

Inhoud pagina: ZSM

Het OM werkt aan een snelle zorgvuldige afhandeling van veelvoorkomende criminaliteit. Dat is belangrijk als signaal aan daders, slachtoffers en samenleving. Het leidt bovendien tot hogere effectiviteit van de straf, lagere kosten en een groter gevoel van veiligheid bij burgers.

Politie, OM, Reclassering, Slachtofferhulp Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming pakken met de ZSM-werkwijze veelvoorkomende criminaliteit Samen op Snelle, Slimme, Selectieve, Simpele en Samenlevingsgerichte wijze aan. ZSM is in 2012 de landelijke werkwijze geworden om het proces van beoordelen, straffen en uitvoeren in elkaar te schuiven.

In de ZSM-werkwijze wordt na aanhouding van de verdachte zo spoedig mogelijk een beslissing genomen over het afdoeningstraject. Het gaat hierbij om betekenisvolle interventies, waarbij:

  • verdachten een passende reactie krijgen;
  • recht wordt gedaan aan het slachtoffers;
  • de buurt merkt hoe snel daders worden gecorrigeerd.

ZSM werkwijze

 

Meer weten over ZSM? lees dan de factsheet ZSM

14 februari 2014 - Openbaar Ministerie

Diefstal, mishandeling, vernieling: de behandeling van veelvoorkomende criminaliteit loopt tegenwoordig overal in het land via ZSM. Sinds de invoering van ZSM in maart 2011 is de wijze waarop politie en OM deze zaken behandelen ingrijpend veranderd. Aan de ZSM-tafel wordt door de officier van justitie in nauwe samenwerking met, politie, Reclassering, Slachtofferhulp Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming direct een beslissing genomen over de behandeling en waar mogelijk afdoening van een zaak.

19 augustus 2013 - Arrondissementsparket Amsterdam

Tijdens Gay Pride hebben de speciale zakkenrollerteams van de Amsterdamse politie aanhoudingen verricht op verdenking van zakkenrollerij. Die aanhoudingen werden verricht vanaf woensdag 31 juli tot en met zondag 4 augustus. De politie heeft 35 zaken aan het OM in Amsterdam overgedragen.

7 juni 2013 - Openbaar Ministerie

Minder overvallen, een zichtbaarder aanpak van de georganiseerde misdaad, het sneller afhandelen van veelvoorkomende criminaliteit en aandacht voor het slachtoffer. Het OM heeft de afgesproken maatschappelijke doelstellingen voor 2012 gerealiseerd.

1 mei 2013 - Arrondissementsparket Noord-Nederland

Vandaag is de Raad van de Kinderbescherming aangesloten bij ZSM Noord-Nederland. Alle misdrijven waarbij minderjarige verdachten zijn betrokken, kunnen nu ook volgens de ZSM-aanpak worden afgedaan.

1 mei 2013 - Arrondissementsparket Amsterdam

Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam heeft vijftig zaken versneld afgedaan tegen personen die de avond voor en tijdens Koninginnedag zijn aangehouden. Over de overige aanhoudingen in de stad heeft de politie beslist. Daarbij ging het vooral om openbare dronkenschap.

11 januari 2013 - Arrondissementsparket Noord-Nederland

In Noord-Nederland is op maandag 7 januari jl. gestart met de ZSM-aanpak. In deze aanpak werken Openbaar Ministerie (OM), Politie, Reclassering Nederland, Verslavingszorg Noord-Nederland, het Leger des Heils en Slachtofferhulp Nederland samen aan de versnelde afdoening van strafzaken.

28 december 2012 - Openbaar Ministerie

Net als voorgaande jaren zal er ook tijdens de komende jaarwisseling hard worden opgetreden tegen veroorzakers van ongeregeldheden. Zoveel mogelijk wordt lik-op-stuk-beleid toegepast. In alle arrondissementen worden in januari (super)snelrechtzittingen gehouden. Het OM zal zwaardere straffen eisen en waar mogelijk zullen opgelegde taakstraffen direct na de jaarwisseling moeten worden uitgevoerd. Ook opgelegde gevangenisstraffen zullen direct aansluitend op de (super)snelrechtzitting moeten worden uitgezeten. 

21 december 2012 - Arrondissementsparket Breda

Om snel en efficiënt te kunnen reageren op strafbare feiten, werken medewerkers van het OM ZWB op 1 januari 2013.  Op strafbare feiten volgt meteen een strafvoorstel van het OM of binnen een week voor de rechter. Het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant wenst u een gezellige en veilige jaarwisseling zonder geweld!

1 januari 2012 - Arrondissementsparket Rotterdam

Het Openbaar Ministerie Rotterdam/Dordrecht heeft zondag op de drie zogenoemde ZSM-locaties in de zaken van tientallen aangehouden verdachten rond de jaarwisseling beoordeeld waar de verdachten aan toe zijn. In totaal waren in deze regio 130 verdachten aangehouden.

21 juli 2011 - Arrondissementsparket Amsterdam

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) Amsterdam zijn maandag 18 juli in Amsterdam gestart met de proeftuin ZSM - versnelde afdoening van strafzaken. Die versnelling wordt gemaakt doordat bij bureau Lijnbaangracht de politie, het OM, reclassering en slachtofferzorg letterlijk samen aan tafel zitten om eenvoudige strafzaken als winkeldiefstal, vernieling of lichte mishandeling ter plekke af te doen.

Naar boven

Zoeken