Berging vliegtuig Turkish Airlines

Inhoud pagina: Berging vliegtuig Turkish Airlines

10 maart 2009 - Arrondissementsparket Haarlem

Haarlem, 10 maart 2009

 

 

 

Berging wrakstukken Turkish Airlines

 

De wrakstukken van het vliegtuig van Turkish Airlines dat bijna twee weken geleden neerstortte bij Schiphol, worden naar verwachting vanaf woensdag geborgen. Het bergen gebeurt in opdracht van het Openbaar Ministerie, in samenspraak met de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

 

Maandag en dinsdag worden de nodige voorbereidingen getroffen, zoals het aanleggen van noodwegen om bij het wrak te kunnen komen. Specifiek houdt dit in dat zand op de akker wordt gestort zodat diepladers en kranen niet wegzakken. Ook wordt zand gestort in bochten zodat alle voertuigen de draai kunnen maken. Verder worden bruggen aangelegd over sloten.

 

De planning ziet er vooralsnog als volgt uit:

 

* Maandag en dinsdag: voorbereidingen.

 

* Woensdag: de neus van het vliegtuig wordt gelicht voor verder onderzoek en voor het leeghalen van het bagageruim. Deze wordt op een dieplader gelegd.

 

* Donderdag (en vermoedelijk ook vrijdag):  Het middendeel van de romp, inclusief vleugels, wordt gelicht. Vervolgens wordt aan de onderzijde van het vliegtuig nog onderzoek verricht. Brandstof en hydraulische stoffen worden verwijderd. Het gaat om enkele honderden liters brandstof. Vervolgens wordt de bagage gelost en gewogen. Daarna gaat het toestel weer op de grond en worden de vleugels eraf gehaald. De bagage wordt, zodra het onderzoek hiernaar is afgerond, zo snel mogelijk aan Turkish Airlines overgedragen.

 

* Vrijdag (en vermoedelijk zaterdag): De romp, inclusief vleugels, wordt op diepladers gelegd. Waarschijnlijk wordt op deze dag de staart gelicht en onderzocht. Omdat dit het hoogste en breedste deel van het vliegtuig is wordt het in stukken gesneden en op een dieplader gelegd.

 

* Zondag gaan in totaal vijf diepladers met de lading naar een hangar op Schiphol-Oost.

 

Bovenstaande planning kan vertraging oplopen door allerlei omstandigheden waaronder regenval en wind.

 

Het bedrijf dat het vliegtuig bergt is Koninklijke Saan. Op woensdag-ochtend 11 maart a.s. van 08.30 uur tot 09.00 uur zullen de bergingscoördinator van Saan, de heer R. Hopman, en de directeur van BCG Aircraft Recoveries (opdrachtgever van Saan), de heer J.W. Vader, ter plaatse (persvak: op het talud bij de Kromme Spieringweg) een korte toelichting geven op de planning/werkzaamheden.

 

Indien er sprake is van slechte weersomstandigheden kan er geïnformeerd worden naar wijzigingen in bovenstaande planning bij mevrouw M. Stolk van Koninklijke Saan op telefoonnummer 06-146 13 721. Gedurende de berging is er geen mogelijkheid voor de pers om ter plaatse te filmen en/of te fotograferen.

 

Voor het maken van beeldmateriaal van het vervoer van de wrakstukken verwijst het Openbaar Ministerie naar de gemeente Haarlemmermeer. Tijdens het vervoer zal er ruimte voor de pers worden gemaakt om beeldmateriaal te maken. De gemeente Haarlemmermeer zal de pers hierover informeren, zodra de definitief te volgen route is vastgesteld. Deze route zal de komende dagen worden vastgesteld. Voor vragen over de daarmee gepaard gaande wegafsluitingen kan de pers eveneens terecht bij de gemeente.

 

De Polderbaan zal tijdens het bergen deels of geheel gesloten zijn. Voor vragen over het al dan niet sluiten van de baan kan de pers terecht bij de luchthaven.

 

 

De persofficier van justitie

Mr. A. van Eck

 

 

Buiten kantooruren bereikbaar op tel.nr. 06 - 183 06 721

Even geduld aub.
Naar boven
Verklaar Jargon
Jargon Verklaard
Geen vakjargon termen gevonden

Zoeken