Centrale Verwerking OM

Kruimelpad

Inhoud pagina: Centrale Verwerking OM

De Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) zorgt voor de landelijke verwerking van de volgende - voornamelijk feitgecodeerde* - zaakstromen:

  • Mulderberoepen. Dit zijn verkeersgedragingen uit de bijlage bij de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, afgekort Wahv. Het gaat hierbij om verkeersgedragingen zoals rijden door rood licht, zonder helm of zonder gordel.

en

  • Feitgecodeerde strafzaken:
  1. (verzet tegen) een OM-strafbeschikking, zoals bijvoorbeeld rijden onder invloed of rijden tijdens een rijontzegging. De officier van justitie bij de CVOM neemt ook een beslissing over de inhouding van het rijbewijs als dit aan de orde is.
  2. verzet tegen een politiestrafbeschikking, zoals bijvoorbeeld eerste keer winkeldiefstal of een valse naam, geboorteplaats e.d. opgeven als daarnaar wordt gevraagd door bevoegd gezag.
  3. verzet tegen een overlastfeit (bijvoorbeeld een bestuurlijke strafbeschikking voor eht los laten lopen van uw hond waar dit mag volgens de Algemene Plaatselijke Verordening. Zie de video: strafbeschikking.

Naast voornoemde feitgecodeerde strafzaken verwerkt de CVOM ook:

  • NS-zwartrijdzaken: het meermaals zwartrijden in treinen van de Nederlandse Spoorwegen).
  • Fiscale strafbeschikking, zoals bijvoorbeeld het niet aangeven van goederen vanaf € 430,- bij grensovergang of onjuist invullen van belastingaangifte.

 

* Door middel van een code op het proces-verbaal /zaakovericht kan de zaak gemakkelijker in de politie- en justitieketen worden verwerkt. De feitcodes zijn gebundeld in de Tekstenbundel/het Feitenboekje voor misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen. Meer informatie over de feiten en tarieven vindt u onder Feiten en tarieven. Via de boetebase kunt u zien welke tarieven gelden voor de veelvoorkomende feitgecodeerde zaken.

 

Toelichting

Mulderberoepen

Dit betreft zaken die bestuursrechtelijk worden afgedaan. Daarbij gaat het om de beslissing op beroepschriften door de officier van justitie en de procedure waarbij een betrokkene tegen de beslissing van de officier van justitie in beroep gaat bij de kantonrechter. De CVOM handelt de zaak volledig af, van registratie, voorbereiding en beoordeling tot zittingsvertegenwoordiging en executie. Zie ook de bezwaarprocedure. Hier treft u ook de meest aangevoerde bezwaren in een beroepsprocedure aan.

Contact Mulderberoepen

Bent u het niet eens met uw beschikking (bekeuring) voor een Muldergedraging (herkenbaar aan de ‘M' rechtsboven op de beschikking van het CJIB), dan kunt u beroep aantekenen bij de officier van justitie (CVOM). Om te bezien of uw beroepschrift kans van slagen heeft, kunt u de bezwaartest doen.

Stuur uw beroep op ter attentie van de officier van justitie naar de CVOM, onder vermelding van het CJIB-nummer (de adresgegevens en het CJIB-nummer staan op de beschikking). Stuurt u ook een kopie mee van uw beschikking bij uw beroepsbrief? Als uw zaak wordt voorgelegd aan de kantonrechter, dan vindt de zitting plaats bij de rechtbank (sector kanton) in het arrondissement waar de gedraging (overtreding) is geconstateerd.

Centrale Verwerking Openbaar Ministerie
Afdeling Mulder
Postbus 50 000
3500 MJ UTRECHT
Tel 088-699 6666

Strafzaken

De CVOM verwerkt ook strafzaken. Voor deze (feitgecodeerde) processen geldt dat de CVOM de zaken volledig verwerkt, tot en met executie. Op de zitting wordt het OM vertegenwoordigd door een officier van justitie van het arrondissementsparket.


Contact strafzaken

Heeft u vragen over een strafbeschikking of een dagvaarding, kijk dan voor meer informatie op de bijgesloten toelichting. Is aan u een strafbeschikking (herkenbaar aan de ‘S' rechtsboven op de strafbeschikking van het CJIB) opgelegd en bent u het daarmee oneens, dan kunt u schriftelijk verzet doen bij de officier van justitie. Let u daarbij op de uiterste datum om in verzet te gaan.  Deze wordt vermeld in de strafbeschikking. Het is wenselijk om een kopie van de strafbeschikking mee te zenden bij uw verzetsbrief.

Centrale Verwerking Openbaar Ministerie
Afdeling Straf
Postbus 8267
3503 RG  UTRECHT
Tel 088-699 6666

Even geduld aub.
Naar boven
Verklaar Jargon
Jargon Verklaard
Geen vakjargon termen gevonden

Zie ook


Zoeken