Parket-Generaal

Kruimelpad

Inhoud pagina: Parket-Generaal

Het College van procureurs-generaal vormt het bestuur van het Openbaar Ministerie. Het voert zijn taak op een zodanige wijze uit dat de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde optimaal is gewaarborgd. Daartoe wordt het College bijgestaan door een ambtelijke staf: het Parket-Generaal.

De ambtelijke staf, het Parket-Generaal, ondersteunt het College op een pro-actieve en deskundige wijze tegen verantwoorde kosten bij het besturen van de organisatie. De staf richt zich daarbij op een eenduidige beleidsvorming en beeldvorming, toezicht op de parketten en onderdelen en het scheppen van randvoorwaarden voor het optimaal kunnen laten functioneren van de organisatie.

De missie van Parket-Generaal luidt: Het Parket-Generaal zorgt ervoor dat het College en daardoor het OM als geheel uitmuntend kan presteren. Daarbij richten de medewerkers zich op: creativiteit, betrouwbaarheid en tijdigheid en zij leveren kwaliteit.

De directeur van het Parket-Generaal geeft leiding aan negen afdelingen; Collegesecretariaat, Audit Groep OM, Bestuurlijke en Juridische zaken, Handhavingsbeleid, Communicatie, Bureau Managementondersteuning, Human Resources Management, Organisatieontwikkeling & Informatiemanagement en Financiën, Control & Facilities.

Het Wetenschappelijk Bureau Openbaar Ministerie is ook ondergebracht bij het Parket-Generaal. Het Wetenschappelijk Bureau is een toonaangevend wetenschappelijk kennis-, documentatie- en onderzoekcentrum voor de juridische professional binnen het OM op het terrein van juridisch-inhoudelijke kennis.

Contactgegevens:

Parket-Generaal
Postbus 20305
2500 EH Den Haag
088-6991100

Faxnummer afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken (BJZ) 088-6990164

Even geduld aub.
Naar boven

Zoeken