Contact

Kruimelpad

Inhoud pagina: Contact

Het Openbaar Ministerie is belast met de handhaving van de strafrechtelijke rechtsorde. Het OM is de enige organisatie in Nederland die verdachten van strafbare feiten kan vervolgen.

Arrondissementsparketten
Vanaf 1 januari 2013 zijn in Nederland tien arrondissementsparketten. Bij de arrondissementsparketten werken Officieren van Justitie, parketsecretarissen en niet-juridische medewerkers onder leiding van een hoofdofficier van justitie. De tien lokale OM-kantoren kennen eenzelfde organisatorische indeling.

Ressortsparket
Nederland kent één ressortsparket met vier vestigingsplaatsen. De belangrijkste taak van het ressortsparket is het behandelen van zaken in hoger beroep.

Landelijke OM-onderdelen
Naast de arrondissementsparketten en het ressortsparket kent het Openbaar Ministerie nog andere organisatieonderdelen die zich bezighouden met de opsporing en vervolging van strafbare feiten of hier ondersteundend aan zijn.

U wilt contact met het Openbaar Ministerie

NL-uitgelicht

Kaart van de arrondissemenstparketten

Naar boven

Zoeken