Vraag en antwoord

Kruimelpad

Inhoud pagina: Vraag en antwoord

Links ziet u categorieën met vragen en antwoorden. Staat uw vraag hier niet bij, dan kunt u algemene vragen over het Openbaar Ministerie en de werking van het strafrecht voorleggen aan Informatie Rijksoverheid

Informatie Rijksoverheid is bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur via telefoonnummer 1400 of met het contactformulier.

Heeft u specifieke en / of inhoudelijke vragen over uw zaak, dan kunt u contact opnemen met het parket waar uw zaak in behandeling is.

Zoeken in de index

Zoeken binnen de index
273 items (10 getoond)

Ieder jaar kopen veel Nederlandse vakantiegangers in het buitenland een nepvuurwapen en brengen deze mee terug naar Nederland. Vooral in Zuid-Europese landen als Spanje en Turkije zijn deze imitatiewapens gewoon te koop omdat de plaatselijke wapenwetten minder streng zijn dan in ons land.

In Nederland zijn imitatiewapens verboden en op het bezit ervan staat een forse straf. De komende maanden zullen Koninklijke Marechaussee en Douane extra streng controleren op namaakwapens.

Namaakvuurwapens lijken op echte wapens, bijvoorbeeld als speelgoedwapen of als onderdeel van een spelcomputer, maar ook als aanstekers in de vorm van pistolen of handgranaten. Op het eerste gezicht is het moeilijk om namaakvuurwapens te onderscheiden van echte, zelfs door experts. De uiterlijke verschillen zitten in details of in het kleurgebruik. Criminelen maken hier dankbaar gebruik van. Bij een gewapende overval zien slachtoffers het verschil niet tussen een echt of een namaakwapen. Ook het tonen van een nepwapen in het openbaar, zelf als spel, kan een agressieve sfeer of geweld uitlokken.

Iedereen die betrapt wordt op het invoeren van een imitatiewapen is strafbaar en wordt strafrechtelijk vervolgd, ook jongeren. Het wapen wordt in beslag genomen en de bezitter kan rekenen op een fikse boete.

The Death Lists give information about the fate of more than 4700 Afghans in 1978-1979. The Transfer Orders contain information about the transfer of more than 670 Afghans between AGSA and prisons.

The Death Lists consist of rows of names, mostly in alphabetic order. With those names are mentioned: father’s name, occupation, place of origin and an accusation.
Examples of such accusations are: echwani, ashrar and Maoist anti-revolutionary. On each list, a date between 1978 and 1979 is written. On some lists, there is a Government-stamp.

The Transfer Orders give names as well, together with the names of parents, occupation and place of origin. In addition, these documents contain information about the locations where those involved were interrogated and detained. The dates on the Transfer Orders give information about the dates of interrogation and detention. Furthermore, the Transfer Orders bear the name and the signature of the involved officials. One of those officials was the deceased suspect.

De meeste lichtere verkeersovertredingen vallen niet onder het strafrecht, maar worden langs administratiefrechtelijke weg afgedaan. Dat houdt in dat de overtreder een beschikking krijgt thuis gestuurd door het CJIB. Op de beschikking staat een korte beschrijving van de overtreding. De overtreder moet via de bijgevoegde acceptgiro een bepaald bedrag betalen. Deze lichtere verkeersovertredingen worden ook wel Mulder-gedragingen genoemd. Ze zijn te herkennen aan de M in de rechterbovenhoek van de CJIB-brief.

Wilt u beroep aantekenen tegen de beschikking? lees dan hier verder

Muldergedragingen worden niet gedocumenteerd; je krijgt dus geen strafblad. Andere, zwaardere verkeersovertredingen vallen onder het strafrecht, hiervoor krijgt de overdtreder een OM transactie aangeboden danwel een strafbeschikking opgelegd. In ernstige gevallen of bij recidive kan de overtreder een dagvaarding ontvangen.

Voor vragen met betrekking tot de betaling van de administratieve beschikking zie www.cjib.nl

Ja, dit geldt voor alle rijbewijzen. Voor wie meer dan één rijbewijs heeft, geldt de datum van afgifte van het eerste rijbewijs. Dit geldt ook voor weggebruikers die hun buitenlandse rijbewijs naar een Nederlands rijbewijs hebben laten omzetten.

De dodenlijsten bevatten informatie over het lot van ruim 4700 Afghanen, ondergaan in de jaren 1978-1979. De transportorders bevatten informatie over de overdracht van ruim 670 Afghanen tussen de AGSA en de gevangenis. De dodenlijsten bestaan uit rijen met namen in grotendeels alfabetische volgorde, telkens voorzien van naam van de vader, beroep, plaats van herkomst en beschuldiging. Voorbeelden van zulke beschuldigingen zijn: echwani, ashrar en ‘maoistisch antirevolutionair'. Elke lijst is voorzien van een datum tussen 1978 en 1979. Sommigen lijsten dragen een overheidsstempel.

Ook de transportorders bevatten namen, telkens gekoppeld aan namen van de ouder(s), beroep en plaats van herkomst. Daarnaast bevatten deze documenten informatie over de locaties waar de betrokken personen zijn gehoord en gevangen gehouden. De datering van de transportorders geeft informatie over de datum van verhoor en detentie. Verder zijn de documenten voorzien van naam en handtekening van betrokken functionarissen, waaronder die van de overleden verdachte.

Nee, het mag wel, maar is niet verplicht voor caravans tot 750 kg.

Nee, er bestaat geen coulanceregeling voor de zogenoemde 'broodrijders'. Wel bestaat de mogelijkheid tot het indienen van een klaagschrift bij de rechtbank.

U bemerkt over het algemeen niet dat u bent gehackt. U kunt uit voorzorg altijd de fix downloaden en de tips voor een veilig gebruik van internet naleven.

De politie of onder bepaalde omstandigheden burgers, kunnen een verdachte van een strafbaarfeit aanhouden. In de wet staat beschreven wie als verdachte kan worden aangemerkt.

Verdachte art.27 van Strafvordering

lid 1.Als verdachte wordt voordat de vervolging is aangevangen aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit voortvloeit.

Feiten en omstandigheden kunnen zijn: waarneming van strafbare gedragingen, verklaringen van getuigen, sporen bij misdrijven en anonieme tips. Ook ervaringsoordelen van opsporingsambtenaren mogen een basis voor verdenking opleveren.(bron: Tekst en Commentaar Strafvordering Kluwer)

Mag een burger een verdachte aanhouden?

In art 53 van het wetboek van strafvordering staat: In geval van ontdekking op heterdaad is ieder bevoegd den verdachte aan te houden. In de meeste gevallen wordt de aanhouding verricht door de politie maar burgers kunnen dus wanneer zij getuigen zijn dat iemand de wet overtreedt de verdachte aanhouden en overdragen aan de politie. Dit is wel aan voorwaarden gebonden (zie ook burgerarrest)

Zie ook de folder: U wordt verdacht (pdf)

De politie mag de brom- of snorfiets tijdelijk vasthouden om een controle op de rollenbank uit te voeren. In de wet staat geen maximumtermijn daarvoor genoemd. Wel heeft de Nationale Ombudsman een redelijke termijn genoemd van 24 uur, maar als de bromfiets op vrijdag wordt meegenomen en vervolgens de maandag daarop weer wordt vrijgegeven valt dit binnen deze termijn. Als de brom- of snorfiets niet binnen 24 uur kan worden teruggegeven, zal deze in beslag worden genomen. De officier van justitie zal dan een beslissing nemen of en wanneer deze wordt teruggegeven.

Naar boven

Zoeken