Terbeschikkingstelling (informatie voor slachtoffers)

De strafrechter kan naast of in plaats van een gevangenisstraf ook een terbeschikkingstelling (TBS) opleggen aan mensen die een ernstig misdrijf hebben gepleegd en verminderd toerekeningsvatbaar waren ten tijde van het plegen van het delict. Informatie voor slachtoffers.