Toegankelijkheidsonderzoek Digitaal Loket Verkeer

Onderzoek naar de toegankelijkheid van verschillende pagina's op het Digitaal Loket Verkeer Het onderzoek laat zien in hoeverre de pagina's nog niet voldoen aan internationaal afgesproken richtlijn voor toegankelijkheid (WCAG 2.1, niveau AA).