Avondklokrellen

Na de inwerkingtreding van de avondklok op 23 januari 2021 zijn er in verschillende Nederlandse steden rellen uitgebroken waarbij relschoppers zich schuldig maakten aan geweld en vernielingen.

Geweld tegen hulpverleners, tegen agenten, tegen journalisten, neemt het OM zeer serieus. Word je daarvan verdacht, dan kun je een dubbele strafeis verwachten. 

Gerrit van der Burg : "Wat we hebben gezien aan geweld, heeft niets meer te maken met demonstraties. Ik heb er met afschuw naar gekeken. De relschoppers die zich hebben gekeerd tegen de politie, tegen een ziekenhuis, een station, ondernemers, eigendommen van willekeurige burgers, waren soms zelfs gewapend de straat op gegaan. Ze waren met veel, maar ze moeten weten dat het Openbaar Ministerie zich inspant om de mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit op te sporen en te vervolgen. Reken maar dat ze hard worden aangepakt"