Richtlijn voor strafvordering discriminatie (2015R001)

Categorie
  • strafvordering
Rechtskarakter

aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2015R001
Datum inwerkingtreding 1 maart 2015
Publicatie in Staatscourant 2015, 4225
Vervallen Richtlijn discriminatie (1999R007)
Relevante beleidsregels Aanwijzing discriminatie (2018A009)
Aanwijzing kader voor strafvordering
Wetsbepalingen

art. 23, 137c, 137d, 137e, 137f, 137g en 429quater Wetboek van Strafrecht (Sr)

Bijlagen -

Beschrijving

Deze richtlijn heeft betrekking op diverse vormen van discriminatie door natuurlijke of rechtspersonen.

Basiscasus/delict

DISCRIMINATIE, ALLEEN GEPLEEGD DOOR EEN FIRST OFFENDER.

first offender

1x recidive*

(dagvaarden!)

meermalen recidive*

Belediging van een groep mensen (art. 137c Sr) OF

Aanzetten tot haat, discriminatie of geweld (art. 137d Sr)

GB € 350

5j

2j

Eis GB € 500

Idem of TS 40 uur

Eis TS 50 uur of

GS 3 wkn ov

Gepleegd door rechtspersoon

GB € 1000

5j

2j

Eis GB € 1500

Eis GB € 1500

Eis GB € 2000

Openbaar maken, toezenden, verspreiden van uitlating (art. 137e Sr) OF Beroepsmatige discriminatie (art. 137g Sr)

GB € 250

5j

2j

Eis GB € 375

Idem of TS 28 uur

Eis TS 40 uur of

GS 20 dgn ov

Gepleegd door rechtspersoon

GB € 750

5j

2j

Eis GB € 1100

Eis GB € 1100

Eis GB € 1500

Deelname aan, steunen van discriminatoire activiteiten (art. 137f Sr) OF Beroepsmatige discriminatie (art. 429quater Sr)

GB € 175

5j

2j

Eis GB € 250

Idem of TS 20 uur

Eis TS 28 uur of

GS 14 dgn ov

Gepleegd door rechtspersoon

GB € 500

5j

2j

Eis GB € 750

Eis GB € 750

Eis GB € 1000

Bijzonderheden

Indien er sprake is van één of meerdere strafverzwarende omstandigheden of recidive dient te worden gedagvaard.

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen of beroep of gewoonte (zie lid 2 van de wetsartikelen)

Ernst en/of omvang van de discriminatoire uitingen

Jegens ambtenaar of gezagsfunctionaris (+200%)

Georganiseerd of propagandistisch optreden

Evenement (+75%) of voetbal gerelateerd (+50%)

Alcohol/drugs en (uitgaans)geweld (+75%)

*let op eventueel taakstrafverbod (art. 22b sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Georganiseerd of propagandistisch optreden

Bij discriminatie dient georganiseerd en/of propagandistisch optreden strafverzwarend te worden beoordeeld. Naast een toename van het kwetsende karakter en de dreiging voor een slachtoffer als gevolg van deze vorm, dient het georganiseerd en/of propagandistisch optreden ook met kracht te worden bestreden gezien het op uitbreiding gerichte streven van een dergelijke wijze van optreden.

Voor een toelichting op enkele begrippen genoemd bij de Bijzonderheden zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.