Richtlijn voor strafvordering aanranding der eerbaarheid (2022R006)

Publicatiegegevens
Van: College van procureurs-generaal
Aan: Hoofden van de OM-onderdelen
Rechtskarakter: aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 6 Wet RO
Registratienummer: 2022R006
Publicatie in Stcrt PM
Vervallen: Richtlijn voor strafvordering aanranding der eerbaarheid (2015R046)
Relevante beleidsregels OM: Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen;
Richtlijn seksueel misbruik van minderjarigen (2015R047) 
Wetsbepalingen: art. 246 en 248 Wetboek van Strafrecht (Sr)

Beschrijving

Transactie of strafbeschikking is niet mogelijk, dus dagvaarden.

Deze richtlijn is van toepassing op enkele vormen van aanranding. De richtlijn kent een eigen recidiveregeling.

Basiscasus/delict

Aanranding door eenmalige handeling, zonder geweld

first offender

1x recidive

Onverhoeds in de billen knijpen (boven kleding)*

TS 50 uur + GS 2 wkn vw

GS 1 – 4 mnd

Onverhoeds in borsten knijpen (boven kleding)*

TS 70 – 100 uur + GS 2 – 4 wkn

GS 2 – 6 mnd

Betasten blote vagina

GS 3 – 6 mnd

GS 6 – 12 mnd**

Bijzonderheden

* Geen ernstige inbreuk als bedoeld in art 22b Sr, daarom hier nog taakstraf mogelijk

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen (+ een derde)

Slachtoffer is kind of minderjarige > gebruik de richtlijn seksueel misbruik van minderjarigen

Pleegplaats: publieke domein of meegevoerd naar afgelegen locatie

**Ernstige recidive bij zware delicten

Meermalen recidive (maatwerk)

Legenda

Afkortingen

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

vw = voorwaardelijk

Voor een toelichting op de onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen.