Richtlijn voor strafvordering aanranding der eerbaarheid(2015R046)

Categorie
  • strafvordering
Rechtskarakter

aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2015R046
Datum inwerkingtreding 1 maart 2015
Publicatie in Staatscourant 2015, 3955
Relevante beleidsregels

Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003)

Richtlijn voor Strafvordering seksueel misbruik van minderjarigen
Wetsbepalingen

art. 246 en 248Wetboek van Strafrecht (Sr)

Bijlagen -

Beschrijving

Deze richtlijn is van toepassing op enkele vormen van aanranding. De richtlijn kent een eigen recidiveregeling.

Basiscasus/delict

AANRANDING DOOR EENMALIGE HANDELING, ZONDER GEWELD
first offender 1x recidive

Onverhoeds in de billen knijpen (boven kleding)*

TS 50 uur + GS 2 wkn vw

GS 1 – 4 mnd

Onverhoeds in borsten knijpen (boven kleding)*

TS 70 – 100 uur + GS 2 – 4 wkn

GS 2 – 6 mnd

Betasten blote vagina

GS 3 – 6 mnd

GS 6 – 12 mnd**

Bijzonderheden

*Geen ernstige inbreuk als bedoeld in art 22b Sr, daarom hier nog taakstraf mogelijk

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen (+ een derde)

Slachtoffer is kind of minderjarige > gebruik de richtlijn seksueel misbruik van minderjarigen

Pleegplaats: publieke domein of meegevoerd naar afgelegen locatie

**Ernstige recidive bij zware delicten

Meermalen recidive (maatwerk)

Legenda

Afkortingen

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

vw = voorwaardelijk

Voor een toelichting op enkele begrippen genoemd bij de Bijzonderheden zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.