Richtlijn voor strafvordering belediging (2019R004)

Categorie
  • strafvordering
Rechtskarakter

Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 6 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2019R004
Datum inwerkingtreding 1 april 2019
Publicatie in Staatscourant 2019, 14880
Vervallen Richtlijn voor strafvordering belediging (2015R007)
Relevante beleidsregels Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003)
Wetsbepalingen

Art. 266 en 267 Wetboek van Strafrecht (Sr)

Bijlagen -

Beschrijving

Deze richtlijn heeft betrekking op eenvoudige belediging (mondeling, schriftelijk of door feitelijkheden).

Basiscasus/delict

Belediging mondeling, schriftelijk of door feitelijkheden (zoals middelvinger), alleen gepleegd.

first offender

1x recidive*

meermalen recidive*

Belediging

niet openbaar

GB € 150

5j

2j

GB € 225

Idem of TS 16 uur

Eis TS 24 uur of

GS 12 dgn ov

Belediging

openbaar

GB € 200

5j

2j

GB € 300

Idem of TS 24 uur

Eis TS 32 uur of

GS 16 dgn ov

Bijzonderheden:

Strafverzwarend onder andere:

De aard en ernst van de belediging (bijvoorbeeld spugen, een tirade) en de mate waarin iemands eer of goede naam/morele integriteit wordt aangerand of aangetast.

Medeplegen

Jegens ambtenaren of andere gezagsfunctionarissen of journalisten (+200%)

Evenement (+75%) of voetbal gerelateerd (+50%)

Discriminatoire aspecten (dagvaarden +100%)

*let op taakstrafverbod (art. 22b Sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Voor een toelichting op enkele begrippen genoemd bij de Bijzonderheden zie de Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen.