Richtlijn voor strafvordering wederspannigheid (2015R003)

Categorie
  • strafvordering
Rechtskarakter

aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2015R003
Datum inwerkingtreding 1 maart 2015
Publicatie in Staatscourant 2015, 4227
Vervallen Richtlijn verzet bij aanhouding (1999R024)
Relevante beleidsregels Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003)
Wetsbepalingen

art. 180, 181, 182 en 22b Wetboek van Strafrecht (Sr)

Bijlagen -

Beschrijving

Deze richtlijn heeft betrekking op diverse vormen van verzet.

Basiscasus/delict

Verzet door rukken en trekken, alleen gepleegd.

tabel

first offender

1x recidive**

meermalen**

Alleen rukken en trekken (180 Sr)

GB € 350

5j

2j

GB € 500

Idem of TS 40 uur

Eis TS 50 uur of

GS 3 wkn ov

Licht letsel (181 Sr)

GB € 700 (ivm taakstrafverbod*)

5j

2j

GB € 1000

Idem of GS 5 wkn*

GS 6 wkn ov

Zwaarder letsel (181 Sr)

Eis GS 6 wkn

(taakstrafverbod*)

5j

2j

GS 9 wkn*

GS 9 wkn

GS 12 wkn ov

Door 2 of meer personen met verenigde krachten (182 Sr) geen letsel

GB € 700

5j

2j

GB € 1000

Idem of TS 80 uur

GS 6 wkn ov

Idem, licht letsel

TS 80 uur

5j

2j

TS 120 uur

Idem of GS 2 mnd

GS 11 wkn ov

Idem, zwaarder letsel

GS 4 mnd

(taakstrafverbod)*

5j

2j

GS 6 mnd

GS 6 mnd

GS 8 mnd ov

Slag- of stootwapen, geen letsel (180 Sr)

TS 40 uur

5j

2j

TS 60 uur

Idem of GS 1 mnd

Eis TS 80 uur of

GS 5 wkn ov

Idem, licht letsel (181 Sr)

GS 6 wkn*

5j

2j

GS 9 wkn*

GS 9 wkn

GS 12 wkn ov

Idem zwaarder letsel (181 Sr)

GS 8 wkn*

5j

2j

GS 12 wkn

GS 12 wkn

GS 16 wkn ov

Door 2 of meer personen met verenigde krachten, met slag- of stootwapen(s), geen letsel (182 Sr)

TS 80 uur

5j

2j

TS 120 uur

Idem of GS 2 mnd

GS 11 wkn ov

Idem, licht letsel

GS 12 wkn

5j

2j

GS 4 mnd

GS 4 mnd

GS 5 mnd ov

Idem , zwaarder letsel

GS 5 mnd

5j

2j

GS 7 mnd

GS 7 mnd

GS 10 mnd ov

Bijzonderheden

*Bij 181 en 182 (met zwaarder letsel) Sr geldt het taakstrafverbod van art 22b Sr. Een combinatie van taakstraf met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf is wel mogelijk.

Strafverzwarend onder andere:

Gebruik van steek- of vuurwapen (maatwerk)

Zwaar lichamelijk letsel of dood ten gevolge (maatwerk)

Evenement (+75%) of voetbal gerelateerd (+50%)

**let op taakstrafverbod (art. 22b Sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Voor een toelichting op enkele begrippen genoemd bij de Bijzonderheden zie de Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003).