Richtlijn voor strafvordering (winkel)diefstal/verduistering al dan niet met geweld (2022R003)

Richtlijn
Rechtskarakter  Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 6 Wet RO
Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2022R003
Datum inwerkingtreding 01-04-2022
Publicatie in Stcrt   2022, 8262 
Vervallen

Richtlijn voor strafvordering (winkel)diefstal/verduistering al dan niet met geweld (2018R009)

Relevante beleidsregels OM 

Richtlijn bij meerderjarige veelplegers (2013R017)
Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003)

Wetsbepalingen art. 310, 312, 321 Wetboek van Strafrecht (Sr)
Bijlage -

Beschrijving

Deze richtlijn is van toepassing op winkeldiefstal met evt strafverzwaring bij gebruik van geprepareerde tas of kleding en bij strooptocht. Ook is de richtlijn toepasbaar op verduistering sec en op ‘eenvoudige’ diefstal (zonder braak/verbreking), tenzij er sprake is van verduistering in dienstbetrekking, insluiping, zakkenrollerij, diefstal van voertuigen of mobiel banditisme (daar zijn aparte richtlijnen voor). Het tweede basisdelict ziet op winkeldiefstal met na betrapping (bedreiging met) geweld.

Basiscasus/delict

(Winkel)diefstal of verduistering, alleen gepleegd.

tabel

first offender**

1x recidive***

meermalen recidive***

(beoogde) waarde

 t/m € 50

geprepareerde tas of kleding

GB € 200

5j

2j

GB € 300

Idem of TS 24 uur

Eis TS 32 uur of

GS 16 dgn ov

TS 16 uur

5j

2j

TS 24 uur

Idem of GS 12 dgn

Eis TS 32 uur of

GS 16  dgn ov

Vanaf 50 t/m 200

geprepareerde tas of kleding

GB € 350

5j

2j

GB € 500

Idem of TS 40 uur

Eis TS 50 uur of

GS 3 wkn ov

TS 32 uur

5j

2j

TS 48 uur

Idem of GS 3 wkn

Eis TS 60 uur of

GS 1 mnd ov

Vanaf 200 t/m 600

geprepareerde tas of kleding

GB € 600

5j

2j

GB € 900

Idem of TS 70 uur

Eis TS 80 uur of

GS 5 wkn ov

TS 50 uur

5j

2j

TS 70 uur

Idem of GS 5 wkn

Eis TS 100 uur of

GS 7 wkn ov

Vanaf 600 t/m 1000

geprepareerde tas of kleding

GB vanaf € 800*

5j

2j

GB € 1200

Idem of TS 80 uur

Eis TS 100 uur  of

GS 7 wkn ov

TS 60 uur

5j

2j

TS 90 uur

Idem of GS 6 wkn

Eis TS 120 uur of

GS 2 mnd ov

Vanaf 1000 t/m 2500

geprepareerde tas of kleding

GB vanaf € 1100*

5j

2j

TS 100 uur

Idem of GS 7 wkn

Eis TS 120 uur of

GS 2 mnd ov

TS 80 uur

5j

2j

TS 120 uur

Idem of GS 2 mnd

Eis TS 160 uur of

GS 11 wkn ov

Vanaf 2500 t/m 5000

geprepareerde tas of kleding

TS 80 uur

5j

2j

TS 120 uur

Idem of GS 2 mnd

Eis TS 160 uur of

GS 11 wkn ov

TS 100 uur

5j

2j

TS 150 uur

Idem of GS 10 wkn

Eis TS 200 uur of

GS 14 wkn ov

Strooptocht 3 – 4 winkels

geprepareerde tas of kleding

GS 1 mnd

5j

2j

GS 6 wkn

GS 6 wkn

GS 2 mnd ov

GS 6 wkn

5j

2j

GS 9 wkn

GS 9 wkn

GS 12 wkn ov

Bijzonderheden

* Uitgangspunt is dat de geldboete niet lager is dan de waarde van het gestolene.

** Een verdachte die eerder voor een winkeldiefstal een politiereprimande heeft gehad wordt voor toepassing van deze richtlijn als first offender beschouwd.

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen

Georganiseerd verband (niet zijnde mobiel banditisme)

*** let op taakstrafverbod (art. 22b sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader

Legenda

Geprepareerde tas of kleding

Indien bij diefstal gebruik wordt gemaakt van een geprepareerde tas of kleding of andere middelen om detectieapparatuur  in winkels te frustreren of om de diefstal te maskeren (dubbele bodem) zal in beginsel een taakstraf worden opgelegd of gevorderd. De kolom met het uitgangspunt kan ook worden toegepast indien er sprake is van andere voorbereidingshandelingen, zoals bijvoorbeeld bij diefstal van apparatuur die zijn eigen positie kan verzenden (mobiele telefoons, laptops etc.), waarbij voorbereiding kan zijn gedaan om dat te verhinderen. Redenen hiervoor zijn dat het duidt op voorbedachten rade, het streven naar een grote buit en op vaker gebruik.

Strooptocht

We spreken van een stroop- of rooftocht wanneer meerdere winkeldiefstallen (vanaf 3 winkels) op dezelfde dag gepleegd als 1 feit worden vervolgd. Bij het uitgangspunt is gedacht aan 3-4 winkels, daarboven geldt als strafverzwarend.

Basiscasus/delict

Winkeldiefstal met na betrapping (bedreiging met) geweld, alleen gepleegd.

tabel

first offender

1x recidive

ernstige recidive of

meermalen recidive

Duwen/trekken of losrukken,

geen pijn of letsel

GS 2 mnd

5j

2j

GS 3 mnd

GS 3 mnd

GS 4 mnd ov

Fysiek geweld, pijn en/of licht letsel of tonen voorwerp (schroevendraaier, mes)

GS 4 mnd

5j

2j

GS 6 mnd

GS 6 mnd

GS 8 mnd ov

Tonen (imitatie) vuurwapen*, geen letsel

OF

Geen wapen, fysiek geweld én zwaarder letsel

GS 6 mnd

5j

2j

GS 9 mnd

GS 9 mnd

GS 12 mnd ov

Bijzonderheden

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen

Omvang schade en/of buit

Gebruik/dreigen met steek/vuurwapen

Zwaar lichamelijk letsel of dood ten gevolge (maatwerk)

*  het wapenbezit apart ten laste leggen!      

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = Gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Voor een toelichting op de andere onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen.