Er is conservatoir beslag gelegd op mijn onroerend registergoed (bijvoorbeeld woning) maar ik wil verkopen. Wat moet ik doen?

U moet bij het Functioneel Parket een verzoek indienen tot royement van het conservatoir beslag (artikel 94a Sv), rustende op uw onroerend registergoed. Voordat er een beslissing over uw verzoek kan worden genomen, moeten onderstaande gegevens bij het Functioneel Parketbekend zijn:

  • recent taxatierapport van onroerend goed;
  • conceptafrekening van de transporterende notaris;
  • personalia van de kopende partij.

Deze informatie kunt u onder vermelding van het parketnummer sturen naar:

E-mail:       lba-beheerders@om.nl

Postadres: Functioneel Parket, Postbus 837, 8901 BP  Leeuwarden.

Na aanlevering van deze gegevens, zal na overleg met de officier van justitie het standpunt van het Openbaar Ministerie aan u kenbaar worden gemaakt.