Ik heb een klaagschrift ingediend tegen de inbeslagname van mijn voorwerpen en toch zijn deze vervreemd (verkocht). Mag dit?

Ja, dit mag. De Hoge Raad (HR 2 maart 1999, NJ 1999, 416) heeft bepaald dat ingediende klaagschriften geen schorsende werking hebben op een vervreemding.