Krijg ik een bewijs van ontvangst?

Bij de inbeslagname, of zo spoedig mogelijk daarna, ontvangt u een ontvangstbewijs. Daarin staat wat er in beslag is genomen en op welke datum. Een hulpofficier van justitie beoordeelt of  het voorwerp rechtmatig in beslag is genomen of niet. De hulpofficier van justitie kan dan al beslissen om het voorwerp eventueel terug te geven of dat de bewaring voortduurt.