Mag het OM zonder vooraankondiging of toestemming van de rechter in beslag genomen voorwerpen verkopen (vervreemden)?

Ja. Het OM kan direct na de inbeslagname de voorwerpen die aan waardedaling onderhevig zijn vervreemden (verkopen). zie ook Artikel 117 Wetboek van Strafvordering