Waarom neemt de politie of opsporingsinstantie in beslag?

In de wet staat waarvoor voorwerpen in beslag mogen worden genomen:

  1. Waarheidsvinding (bewijsmateriaal)
  2. Onttrekken verkeer (voorwerpen in strijd met de wet zoals verdovende middelen of wapens)
  3. Verdenking op winsten uit strafbare feiten (wederrechtelijk verkregen voordeel). Het beslag dient dan als soort zekerstelling om eventuele boetes dan wel ontnemingsmaatregelen die in de toekomst kunnen worden opgelegd, te kunnen betalen.