Wanneer worden de goederen verkocht of vernietigd?

Goederen die snel in waarde dalen zoals voer- en vaartuigen, worden vaak direct in opdracht van het Openbaar Ministerie via Domeinen Roerende Zaken te koop aangeboden.

Goederen zoals (vuur)wapens of drugs die naar de mening van het Openbaar Ministerie of de rechter niet meer in de maatschappij terug mogen komen, worden vernietigd. Dat geldt ook voor goederen met weinig of een zeer geringe waarde.