Corona en het OM

Sinds 16 maart 2020, het begin van de coronacrisis in Nederland, zijn er bij het OM honderden misdrijfzaken in relatie tot Covid-19 in behandeling genomen. Het gaat dan bijvoorbeeld over mensen die hoesten of spugen richting agenten en andere mensen met een publieke taak, waarbij ze beweren besmet te zijn met het coronavirus. Naast de misdrijven zijn er ook de overtredingen van de regionale noodverordeningen. Bijvoorbeeld vanwege onvoldoende afstand houden of je bevinden in een verboden gebied.

De overtredingen van de regionale noodverordeningen komen bij het OM binnen in de vorm van processen-verbaal (pv) die zijn opgemaakt door bijvoorbeeld politieagenten of BOA’s. De pv’s worden door het OM beoordeeld, voordat er een strafbeschikking in de vorm van een geldboete wordt opgelegd. Een strafbeschikking wordt alleen opgelegd nadat een pv door het OM is beoordeeld, en de schuld van de verdachte aan het betreffende feit is vastgesteld.