Jongeren

Als een jongere zich na een waarschuwing niet aan de regionale noodverordening in verband met de coronamaatregelen houdt, wordt waar mogelijk gekozen voor een HALT-afdoening. Die waarschuwing van een BOA of politieagent kan bijvoorbeeld komen doordat de jongere onvoldoende afstand houdt of zich bevindt in een verboden gebied.

Als de jongere akkoord gaat met een HALT-afdoening en deze met goed resultaat afrondt, komt dit in de plaats van de geldboete van 95 euro. Dit geldt alleen voor de eerste keer dat jongeren de maatregelen overtreden. Bij de HALT-afdoening wordt nog eens heel duidelijk uitgelegd wat het nut en de noodzaak is van de noodverordening en waarom het zo belangrijk is dat de jongere zich hieraan houdt. Ook ouders worden daarbij betrokken en op hun verantwoordelijkheid gewezen.
 
Bij de tweede geconstateerde overtreding van de noodverordening, krijgt de jongere een boete van 95 euro.

Vanaf de derde overtreding door dezelfde jongere, wordt de zaak voorgelegd aan het lokale OM-parket. Daar wordt door het OM gekeken naar een beslissing op maat. Het OM wordt hierbij geadviseerd door de Raad voor de Kinderbescherming.  

Het OM kan besluiten dat de jongere zich voor de rechter moet verantwoorden. In de tussentijd kan de jongere dan bijvoorbeeld een gebiedsverbod krijgt of verplicht wordt zich op gezette tijden te melden.

Boetes voor meerderjarigen voor het overtreden van de regionale noodverordening in verband met de coronamaatregelen bedragen ook 95 euro. Ook voor hen geldt dat vanaf de derde overtreding het lokale parket een OM-beslissing op maat zal maken.