Vijf vragen en antwoorden over het OM in crisistijd

Zoals eerder gemeld nemen wij maatregelen naar aanleiding van het coronavirus. De komende tijd concentreert het Openbaar Ministerie (OM) zich op die taken die in ieder geval doorgang moeten vinden. Waar mogelijk gaan ook de andere reguliere werkzaamheden door. Maar hoe zit dat precies? Wij spraken met persofficier Janine Kramer over het werk van het OM Oost-Brabant in deze crisistijd en stelden haar vijf vragen: “Zaken met geweld, kwetsbare slachtoffers en zeden gaan hoe dan ook verder in deze moeilijke tijd.”

Wordt er veel misbruik gemaakt van de coronacrisis?

“Helaas komt het geregeld voor dat mensen misbruik maken van deze crisis, ook in Oost-Brabant. Wij kennen inmiddels allemaal het fenomeen van de ‘coronahoester’, maar ook op andere terreinen zien wij voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan online fraude met mondkapjes. Dit soort gedrag wordt niet getolereerd en daarom eisen wij ook zware straffen in dit soort zaken. Mensen die misbruik maken van de coronacrisis riskeren gevangenisstraffen.”

Zijn er ook speciale zittingen voor die zaken?

“Waar mogelijk maken wij gebruik van snelrecht. De verdachte moet dan binnen veertien dagen voor de politierechter verschijnen. De aanpak zal altijd afhangen van de ernst van de feiten en de omstandigheden.”

Werken jullie ook vanuit huis?

“Onze officieren van justitie werken veelal vanuit huis en geven ook nu als altijd leiding aan de politie tijdens opsporingsonderzoeken. Die onderzoeken lopen door, maar staan soms noodgedwongen op een wat lager pitje. Met de politie wordt besproken welke onderzoekshandelingen veilig kunnen worden uitgevoerd en op welke wijze. Ook andere medewerkers van het OM werken zoveel als mogelijk vanuit huis, met dank aan de technische middelen die we daarvoor hebben.”

Dus criminelen hebben in deze tijd weinig te vrezen?

“Daar is gelukkig geen sprake van. Uitstel betekent zeker geen afstel. Wij blijven voorrang geven aan zaken waarbij sprake is van geweld, kwetsbare slachtoffers en zeden, maar ook andere zaken worden gewoon opgepakt. Per zaak wordt bekeken of een aanhouding direct plaatsvindt of kan wachten. Bij aangehouden verdachten wordt per situatie gekeken of het noodzakelijk is om ze voor te geleiden. Ook hier wordt rekening gehouden met onder meer de ernst van de feiten en de vrees voor herhaling.”

Er wordt gezegd dat er meer huiselijk geweld plaatsvindt tijdens de coronacrisis. Hebben jullie dat beeld ook?

“Ook wij maken ons zorgen over situaties die zich op dit moment afspelen achter de voordeur van veel gezinnen. Helemaal nu veel mensen binnen zitten, lopen spanningen in gezinnen soms hoog op. Het is heel goed dat er aandacht is voor dit probleem, vooral nu de sociale controle voor een deel is weggevallen omdat bijvoorbeeld signalen vanuit sportverenigingen, scholen en kinderopvang uitblijven. Wij hopen dat mensen op elkaar blijven letten en bij vermoedens aan de bel trekken. Dit betekent dat mensen kunnen bellen naar Veilig Thuis voor een melding en/of adviesvraag of naar 112 als spoed nodig is. De Raad voor de Kinderbescherming staat paraat in geval van spoedonderzoeken met het oog op ondertoezichtstelling/uithuisplaatsing. De rechtbanken zijn voor dit soort zaken ook open.”