Uitbreiding van (jeugd)strafzaken op zitting

Update 28 mei 2020:

De zittingen zullen zoveel mogelijk aansluiten bij het bestaande zittingsrooster voor de gerechten. Dat betekent dat de al ingeplande zaken allereerst doorgaan. In de gerechten zijn de zittingszalen aangepast aan de RIVM-richtlijnen. Om zoveel mogelijk gebruik te maken van de beschikbare zalencapaciteit, worden de openingstijden van diverse gerechten verruimd. Zo zullen er ook avondzittingen plaatsvinden. Dit maakt het voor het OM mogelijk om meer strafzaken op zitting te brengen. Het OM maakt afspraken met de Rechtspraak en de lokale gerechten op welke manier hieraan invulling wordt gegeven. Ten aanzien van het door de rechtspraak mogelijk gemaakte eventueel verschuiven van zittingen naar de avonden zal dat altijd gaan in goed overleg  - op basis van vrijwilligheid en rekening houdend met werkdruk - met alle procespartijen, OM-medewerkers, de medezeggenschap en waar nodig anderen.

**

Vanaf 11 mei a.s. zullen in de gerechtsgebouwen geleidelijk meer strafzaken in eerste aanleg en hoger beroepszaken worden behandeld. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de afgelopen periode met de Raad voor de rechtspraak en andere betrokken partijen, waaronder de Nederlandse Orde van Advocaten, gesprekken gevoerd over het opstarten van fysieke strafzittingen met inachtneming van de maatregelen zoals door het RIVM bepaald. 

Als er een fysieke zitting plaatsvindt, is het voor alle procespartijen mogelijk om de zitting bij te wonen. Dat geldt dus ook voor slachtoffers en hun advocaten. Daarnaast blijven de huidige (nieuwe) werkwijzen om zaken telefonisch of via een videoverbinding te behandelen of schriftelijk af te doen gehandhaafd. Journalisten zullen beperkt worden toegelaten bij de zittingen. Publiek is op dit moment nog niet welkom.

Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal: “Uitbreiding van strafzaken op zitting is noodzakelijk. Het OM vindt dat juist in tijden van crisis de rechtsstaat moet blijven functioneren. Door gezamenlijk met de rechtspraak weer een start te maken met het fysiek behandelen van strafzaken op zitting, wordt recht gedaan aan verdachten en slachtoffers.” 

Verruiming openingstijden

De zittingen zullen zoveel mogelijk aansluiten bij het bestaande zittingsrooster voor de gerechten. Dat betekent dat de al ingeplande zaken allereerst doorgaan. Bij de opening van de gerechten zal echter slechts een beperkt aantal van de zittingszalen voldoen aan de RIVM-richtlijnen. Om zoveel mogelijk gebruik te maken van de beschikbare zalencapaciteit, zullen de openingstijden van de gerechten verruimd worden van 07.00 tot 22.00 uur. Dit maakt het voor het OM mogelijk om meer (jeugd)strafzaken op zitting te brengen. Op lokaal niveau zal het OM met de rechtspraak bespreken op welke manier hieraan invulling gegeven wordt. Ten aanzien van het door de rechtspraak mogelijk gemaakte eventueel verschuiven van zittingen naar de avonden zal dat altijd gaan in goed overleg  - op basis van vrijwilligheid en rekening houdend met werkdruk - met alle procespartijen, OM-medewerkers, de medezeggenschap en waar nodig anderen. Overigens gelden de verruimde openingstijden niet alleen voor het strafrecht. Ook op andere rechtsgebieden zoals familie- en jeugdrecht kunnen zittingen gehouden worden gedurende die tijden.

Videoverbinding

Op dit moment wordt veel gebruik gemaakt van videoverbindingen in de rechtspraak. Als er op grote schaal gebruik wordt gemaakt van deze verbindingen zal dat leiden tot capaciteitsproblemen. Het is voor een goede rechtsgang van het grootste belang dat de techniek optimaal werkt en dat eventuele capaciteitsproblemen worden opgelost. Alleen dan kan deze techniek een volwaardig alternatief vormen voor het horen van (gedetineerde) verdachten.