Ambtenaar

Ambtenaar

Volgens het wetboek van Strafrecht zijn onder andere leden van algemeen vertegenwoordigende organen, zoals de Staten Generaal, provinciale staten en gemeenteraden, ministers, staatssecretarissen, commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders, rechters en leden van vertegenwoordigende organen zoals Waterschappen, allemaal ambtenaar. Volgens de Hoge Raad is ‘een ieder die door het openbaar gezag is aangesteld tot een openbare betrekking om een deel van de taak van de Staat of zijn organen te verrichten’ ook een ambtenaar. Dus ook receptiemedewerkers en beveiligers van particuliere bedrijven.