Hogere straffen

Het OM verhoogt de strafeis bij geweld tegen publieke dienstverleners en andere beroepsbeoefenaars. Een strafeis komt tot stand door weging van de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het delict is gepleegd en de persoon van de verdachte.

Als een slachtoffer bij de uitoefening van zijn beroep te maken krijgt met agressie en geweld, wordt de ernst van het feit als 200% zwaarder beoordeeld. De officier weegt daarnaast ook de overige omstandigheden van het delict en de verdachte.

De verhoging van de ernst van het feit met 200% zal ook worden toegepast als er sprake is van geweld of agressie gepleegd tegen personen die behoren tot de familiekring van deze beroepsbeoefenaren.

Richtlijnen voor strafvordering

De richtlijnen die het OM hanteert voor de aanpak van agressie- en geweldsdelicten - en waarin de 200% als vaste beoordelingsfactor is opgenomen - onderscheiden twee groepen beroepsbeoefenaars:

  1. ambtenaren in de uitoefening van een openbare dienst
  2. anderen indien zij tijdens het uitoefenen van hun (al dan niet bezoldigde) beroep met agressie en geweld worden geconfronteerd.

Als voorbeeld van ambtenaren die belast zijn met de uitoefening van een publieke taak wordt genoemd ordehandhavers, beveiligingsbeambten, ambulancepersoneel en huisartsen. Als voorbeeld van de categorie 'anderen' kan gedacht worden aan advocaten, winkelpersoneel en officials in de sport.