Ontmoetingsruimte waar ingewikkelde vraagstukken net even anders worden aangepakt

Een deel van de ruimte waar OMSpaces is gevestigd in Amsterdam

OMspaces

OMspaces is de ontmoetingsruimte van het Openbaar Ministerie. Het is de plek waar ontwikkelingen, mensen en ideeën, van binnen en buiten het OM, bij elkaar komen. Waar de ingewikkelde vraagstukken waar het OM mee bezig is, soms net even anders wordt aangepakt. Vraagstukken als seksuele uitbuiting van minderjarigen, criminele geldstromen, (de-)normalisering van drugsgebruik of het omgaan met ‘knopen in de maag’ bij onze officieren. 

OMspaces stimuleert de ondernemende, open en brede blik binnen en buiten het OM, door bijvoorbeeld andere disciplines en invalshoeken te betrekken. Verschillende beleidsterreinen krijgen zo een nieuwe impuls. Samenwerkingen met ontwerpers, studenten of opleidingen laten zien hoe anderen een complex probleem aanvliegen en welke ideeën dat oplevert. En we zetten daarmee als OM letterlijk de deuren open voor andere ideeën en partners.

De thema’s van OMspaces sluiten nauw aan op de strategische agenda van het OM, de actualiteit en de collega’s zelf. De ontmoetingsruimte wordt gevuld met bijeenkomsten en diverse programma’s, op eigen initiatief of dat van collega’s. 

Contact

Meer weten over OMspaces? Mail Judith van Heems en Machteld van Barchjansen.