Wanneer krijg ik informatie over de straf van de dader?

Zodra de verdachte in uw zaak bekend is, krijgt u van ons een brief. Die brief wordt verstuurd door het regiokantoor van het Openbaar Ministeriedat uw zaak behandelt. Welk kantoor dat is, hangt af van de plaats van het misdrijf of de gebeurtenis. Dit regiokantoor heet het arrondissementsparket. In diezelfde regio zit ook de rechtbank waar u naartoe kunt als de rechter de strafzaak behandelt.

In onze brief vragen we u welke informatie en begeleiding u wilt. Afhankelijk van uw wensen informeren we u als er nieuws is over uw zaak.

Wilt u informatie krijgen over uw zaak? Dan krijgt u van het Openbaar Ministerie een brief op de volgende momenten:

 • De politie is klaar en stuurt de zaak door het Openbaar Ministerie.
 • Het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken of de verdachte voor de rechter moet komen.
 • Het Openbaar Ministerie heeft beslist of de verdachte voor de rechter moet komen.
 • De datum van de behandeling van de strafzaak in de rechtbank is bekend.
 • De rechter heeft beslist over de straf tegen de verdachte.

Welke hulp krijg ik tijdens de behandeling van de strafzaak?

De behandeling van de strafzaak in de rechtbank heet een zitting. U mag daar als slachtoffer of nabestaande bij aanwezig zijn. Is de verdachtejonger dan 18 jaar? Dan kan de rechter beslissen dat u niet bij de bijeenkomst mag zijn. Slachtofferhulp Nederland of een advocaat kan u helpen om uw bezoek aan de rechtbank voor te bereiden. Als u dat wilt, gaat er iemand van hen met u mee. Vaak mag u in de rechtszaal iets zeggen. Dit heet spreekrecht. U kunt dit invullen op het wensenformulier dat we u sturen. Slachtofferhulp Nederland kan u helpen om de toespraak te schrijven.

Krijg ik informatie over hoe het gaat met de straf?

Heeft u ons laten weten dat u informatie van ons wilt ontvangen? Dan krijgt u van het Informatiepunt Detentieverlof (IDV) een brief over hoe het gaat met de straf van de dader. Dat gebeurt bijvoorbeeld als deze met verlof gaat of vrij komt. We willen zo voorkomen dat u de dader onverwacht kunt tegenkomen.

Wanneer krijg ik informatie over de straf van de dader?

Wanneer u informatie krijgt, hangt af van de soort straf die de dader heeft gekregen.

Krijgt de dader gevangenisstraf?
Als de dader gevangenisstraf krijgt, informeren we u in de volgende situaties:

 • Hij mag voor het eerst met verlof.
 • Hij komt vrij.
 • Hij is gevlucht, terwijl hij nog niet eerder verlof heeft gehad.
 • Hij overlijdt tijdens zijn straf.

Gaat de dader voor een behandeling naar een jeugdgevangenis?
De rechter kan beslissen dat een jongere dader met een psychische stoornis behandeld wordt in een jeugdgevangenis. We informeren u in de volgende situaties:

 • De behandeling in de jeugdgevangenis begint.
 • Hij gaat op verlof.
 • Hij komt vrij.
 • Hij is gevlucht.
 • Hij overlijdt tijdens zijn straf.

Krijgt de dader TBS met dwangverpleging? 
Als de dader TBS met dwangverpleging krijgt, informeren we u in de situaties hieronder:

 • Hij wordt opgenomen in een TBS-kliniek om behandeld te worden.
 • Hij gaat op verlof.
 • Hij krijgt proefverlof.
 • Hij gaat buiten de TBS-kliniek wonen.
 • Hij komt vrij.
 • Hij is gevlucht.
 • Hij overlijdt tijdens zijn straf.

Heeft u vragen over hoe het gaat met de straf?
Voor vragen over hoe het gaat met de straf kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Detentieverloop (IDV). Het IDV is onderdeel van het Arrondissementsparket Oost-Nederland. Het adres is:

Eusebiusbinnensingel 28
Postbus 9032
6800 EP  Arnhem
Tel. 088-69919951 (maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 17.00 uur)

E-mail idv@om.nl