Afvalstoffen in stookolie (dossier Andante)

Andante is een strafrechtelijk programma dat zich richt op de aanpak van het weg mengen van gevaarlijke afvalstoffen in stookolie. Dit levert niet alleen schade op aan het milieu in de vorm van extra emissies van fijnstof, dioxines en zware metalen, maar brengt ook extra risico’s met zich voor de gezondheid van mensen die met de stookolie moeten werken. Ook raken schepen onbestuurbaar doordat de motor de stookolie niet kan verwerken, met alle gevolgen van dien. Met het weg mengen verdienen kwaadwillende bedrijven in de industrie miljoenen euro's, doordat ze de kosten voor afvalverwerking omzeilen en door het bijmengen ontstaat meer brandstof waarmee geld verdiend kan worden.

Onder de naam Andante pakt een speciaal team van de politie, ondergebracht bij de Dienst Infra, deze problematiek aan, onder verantwoordelijkheid van het het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Waar nodig wordt samengewerkt met bijvoorbeeld de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of betrokken buitenlandse autoriteiten. Diverse strafzaken maken onderdeel uit van het overkoepelende programma Andante: een deel is al afgerond een deel loopt nog. Het zijn complexe zaken die specialistische kennis vragen en een lange adem in de opsporing en vervolging.

Transacties

In tien zaken is aan verdachte (rechts)personen een transactie aangeboden variërend in hoogte van € 2500 tot en met € 50.000 met een ontneming van 150.000 euro. Het ging in die tien zaken om overtredingen van vergunningvoorschriften door bedrijven, valsheid in geschrifte, onjuiste documenten bij een transport van gevaarlijk afval, het afgeven van vervuilde stookolie aan een ander dan een niet-erkend afvalbedrijf, het illegaal overbrengen van afval naar het buitenland en het doen van onjuiste meldingen bij de aanname van gevaarlijk afval.