Eis: 900.000 euro boete voor AVR

Het Functioneel Parket heeft vandaag in de rechtbank in Amsterdam een boete van 900.000 euro geëist tegen afvalconcern AVR-Industrial Waste voor de verkoop van met gevaarlijk afval verontreinigde olie als brandstof aan schepen en de land- en tuinbouw. Hierdoor zijn zeer schadelijke stoffen - zoals fijn stof, zware metalen, PAK's en dioxine- in het milieu terecht gekomen.

Uit onderzoek blijkt dat het bedrijf tussen 2005 en 2007 zonder vergunning oliehoudende scheepsafvalstoffen inzamelde, opsloeg en bewerkte. Dit soort afvalstoffen bevatten condenswater, brandstofresten, smeerolieresten, oplosmiddelen van reinigen, koude middelen en koelvloeistof . Kortom, veel chemische en gevaarlijke afvalresten. Het bedrijf onderzocht de aangeboden afvalstoffen niet op andere verontreinigende stoffen dan water en sediment. De afvalstoffen werden op het bedrijf gescheiden van water, om vervolgens gemengd te worden met stookolie. Zo werkte het bedrijf afvalstoffen op tot een verkoopbaar product. De olie werd als brandstof verkocht aan derden, zonder kennisgeving dat er afvalstoffen in zitten.

Het bedrijf handelde volgens het OM bewust in strijd met een zorgvuldig opgezet systeem van afvalbewerking en -verwijdering, dat bescherming van mens en milieu ten doel heeft. De officier van justitie zei op zitting dat "AVR door zo te werken jarenlang in strijd met de meest wezenlijke uitgangspunten met betrekking tot het beheer van gevaarlijk afval heeft gehandeld." Het bedrijf heeft dit volgens het OM gedaan om hier geld mee te verdienen: "De hoge verwerkingskosten voor het gevaarlijk afval zijn zo ontweken. Extra inkomsten werden gegenereerd door verkoop als product. Anders gezegd: oneerlijke concurrentie ten opzichte van bonafide afvalverwerkers en brandstofleveranciers."

Het milieu is door het handelen van AVR geschaad. Er zijn schadelijke stoffen in de lucht gekomen. De met afval vermengde stookolie vormt ook een risico voor werknemers die werken met installaties waarin die stookolie wordt gebruikt en voor schepen die op die stookolie varen. Het OM laakt het handelen door AVR. De officier zei op zitting dat "bedrijven die er een werkwijze op na houden zoals in AVR in de tenlastegelegde periode niet thuishoren in de afvalbranche; Zij horen thuis in het rijtje van criminelen die xtc-afval dumpen in natuurgebieden, die gevaarlijk afval dumpen in de derde wereld of op andere manier het milieu vergiftigen." Daarom vindt de officier een boete van 900.000 euro een passende straf.

Morgen wordt de zaak voortgezet. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.