Verbeterprogramma Maatschappelijk Veiligheid: maatregelen OM na commissie Hoekstra

In het Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid presenteert het OM de maatregelen die het neemt na de bevindingen van de commissie Hoekstra naar aanleiding van de zaak Bart van U.