Collegevoorzitter Herman Bolhaar: ‘Conclusies commissie-Hoekstra ernstig en indringend’

Herman Bolhaar, voorzitter van het College van procureurs-generaal heeft donderdag 25 juni het rapport van de commissie-Hoekstra in ontvangst genomen. In een reactie zei Bolhaar intens geraakt te zijn door de constateringen van de commissie. "De conclusies en aanbevelingen zijn ernstig en indringend. Het Openbaar Ministerie is tekort geschoten. Daarvoor wil ik mijn verontschuldigingen aanbieden aan de nabestaanden."

Als voorzitter van het College van procureurs-generaal gaf Bolhaar opdracht tot een onderzoek, onmiddellijk nadat vragen waren gerezen over het handelen van het OM in de strafzaken tegen Bart van U. De man zit sinds 12 januari 2015 vast.

Hij wordt verdacht van het ombrengen van zijn zus op 10 januari 2015 en van betrokkenheid bij de dood van mevrouw Borst op 8 februari 2014. "Het onderzoek van de commissie-Hoekstra past bij de ernst en impact van de strafbare feiten en bij de verantwoordelijkheid die wij als Openbaar Ministerie hebben en voelen", aldus Bolhaar.

Een van de dingen die zijn misgegaan, betreft het ten uitvoer leggen van het bevel gevangenneming tegen Bart van U. dat het gerechtshof op 25 september 2012 heeft gegeven. Dat heeft onvoldoende opvolging gekregen. Bolhaar benadrukte dat het glashelder is dat het Openbaar Ministerie rechterlijke beslissingen moet uitvoeren.

Onschuld

Voorop gesteld staat dat iemand tegen wie vervolging is ingesteld, voor onschuldig wordt gehouden totdat zijn schuld is bewezen. Het is aan de rechters om vast te stellen of sprake is van daderschap. En zeker vanuit het perspectief van de nabestaanden moet het recht ongestoord zijn beloop hebben.

Noodzakelijke verbeteringen

Het OM neemt de conclusies en aanbevelingen van de commissie over. Het OM is zeer geraakt door de dingen die hier zijn mis gegaan en vastberaden om noodzakelijke verbeteringen door te voeren. Het OM is op verschillende punten en momenten tekort geschoten in zijn rol en is diep doordrongen van de impact van deze constatering.

Schokkend

Uit het rapport van de onderzoekscommissie blijkt dat de familie Van U. meerdere keren bij verschillende instanties om hulp heeft gevraagd over de geestelijke gesteldheid van Bart van U. Ze heeft daarbij geen gehoor gevonden. Bolhaar noemde dat een schokkende constatering. "Wij zullen ons als samenleving tot het uiterste moeten inspannen om ervoor te zorgen dat ernstig verwarde personen geen gevaar kunnen opleveren voor hun omgeving en passende aandacht krijgen. Dit complexe vraagstuk vraagt om intensieve samenhang en samenwerking in breed overheidsverband, tussen het strafrechtelijke, civiele en zorgdomein. Het OM moet daarin zijn verantwoordelijkheid nemen, maar kan dat niet alleen."

Verbeterprogramma

Het OM neemt maatregelen op de korte termijn en in een verbeterprogramma. Zo doet het OM onderzoek naar de afname van celmateriaal. Veroordeelden die sinds 1 mei 2010 in aanmerking komen om een DNA-bevel te ontvangen, krijgen alsnog het bevel om celmateriaal af te staan, mocht dat nog niet gebeurd zijn. Het OM ondersteunt een aanbeveling van de commissie om bij inverzekeringstelling van verdachten standaard celmateriaal af te nemen. Daarvoor is een wetswijziging nodig.

Verwarde personen

Het OM is het ook eens met de commissie dat uit de zaak Bart van U. naar voren komt dat in de praktijk grote behoefte is aan regie in die gevallen waarbij sprake is van personen die door hun geestelijke gesteldheid een gevaar vormen voor de samenleving. De commissie adviseert om de officier van justitie een actieve, essentiële rol te geven in de uitvoering van de wet BOPZ, die regelt dat mensen met psychiatrische problemen gedwongen kunnen worden opgenomen. Met deze kanttekening dat het OM voor deze rol beter uitgerust moet worden. Ook is een betere informatie-uitwisseling tussen OM, politie en de geestelijke gezondheidszorg nodig. De Collegevoorzitter benadrukte in zijn reactie dat het OM gedreven is om de noodzakelijke veranderingen binnen de eigen organisatie door te voeren, ook in de samenwerking met anderen.

Vervolg strafzaak Bart van U.

Op 21 juli vindt bij de rechtbank in Rotterdam een pro forma-zitting plaats in de strafzaak rond de gewelddadige dood van zijn zus Loïs. Het onderzoek naar de dood van mevrouw Borst is nog niet afgerond en er is nog geen zittingsdatum bepaald.

Op 23 september vindt er een regiezitting plaats bij het gerechtshof in Den Haag. Dit gaat om de strafzaak die door de Hoge Raad is terugverwezen. In deze zaak legde het hof hem op 25 september 2012 drie jaar gevangenisstraf op.