In hoger beroep 8 jaar cel en tbs geëist tegen Bart van U.

“De gruwelijke manier waarop de twee slachtoffers om het leven zijn gebracht. De enorme impact op de nabestaanden. De schok dat Loïs door haar eigen broer gedood is. En de grote maatschappelijke schok die door het doden van mevrouw Borst als oud-minister teweeg is gebracht. Het OM komt tot de conclusie dat verdachte niet geheel ontoerekeningsvatbaar was. Dat is de reden om naast tbs ook een celstraf te eisen.”

Dat stelden de advocaten-generaal (OM) in hoger beroep vandaag tijdens hun requisitoir in de zaak tegen de 40-jarige Bart van U.. Ze eisten een gevangenisstraf van acht jaar en tbs met dwangverpleging. Van U. moest zich in hoger beroep voor het gerechtshof in Den Haag verantwoorden voor de levensberovingen van oud-minister Borst in februari 2014 en zijn zus Loïs in januari 2015. Daarnaast stond Van U. in hoger beroep terecht voor verboden wapenbezit.

Rechtbank

De rechtbank legde in 2016 voor de levensdelicten alleen tbs met dwangverpleging op, omdat zij Van U. volledig ontoerekeningsvatbaar achtte. Het Openbaar Ministerie, dat acht jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging had geëist, kon zich niet in die conclusie vinden.

In hun visie was de rechtbank ten onrechte voorbij gegaan aan de conclusie van het Pieter Baan Centrum (PBC) dat er aanwijzingen zijn dat Van U. een reële boosheid ervoer ten aanzien van zijn zus en van mevrouw Borst. Deze aanwijzingen laten ruimte om de levensdelicten, die door Van U. worden bekend, aan hem toe te rekenen.

Nader onderzoek

Na de veroordeling door de rechtbank heeft Van U. aan de politie een tekening overhandigd en een uitdraai van google maps, waarop de vindplaats stond aangegeven van het mes dat hij zou hebben gebruikt om mevrouw Borst om het leven te brengen. Op die tekening waren ook een kruisboog en pijl ingetekend. Naar aanleiding daarvan is Van U. gehoord. In dat verhoor vertelde hij voor het eerst dat hij bij het doden van mevrouw Borst een kruisboog zou hebben gebruikt. Op zijn aanwijzingen is vervolgens in Amersfoort het mes aangetroffen, de kruisboog en pijl echter niet. Naar aanleiding van de verklaring van Van U. en de vondst van het mes is nader deskundigenonderzoek verricht. Dat onderzoek heeft uitgewezen dat alle letsels, op één verwonding in het oog na, kunnen worden verklaard door het gevonden mes. De afwijkende verwonding kan echter ook niet worden verklaard door een door de politie aangekochte pijl, gelijkend op de pijl die de verdachte heeft beschreven. De deskundigen hebben op de zitting van 15 februari verklaard dat het zeer veel waarschijnlijker is dat het letsel door een (tweede) mes (of een ander scherprandig voorwerp) is veroorzaakt dan door een kruisboogpijl.

Mate van toerekening en strafeis

Volgens het PBC leed Van U. ten tijde van het delicten aan een ziekelijke stoornis en moet hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar worden geacht. Volgens het PBC is het mogelijk dat Van U. wraakgevoelens koesterde ten aanzien van mevrouw Borst. Van U. zou vanwege zijn geloofsachtergrond persoonlijk grote moeite hebben met de euthanasiewetgeving die onder het ministerschap van Borst vorm had gekregen. Ook is het aannemelijk dat Van U. boos is geweest op zijn zus vanwege een aanstaande verbouwing van de woning die zij deelden, aldus de deskundigen van het PBC. Het Openbaar Ministerie sluit zich bij de conclusie van het PBC aan. De advocaten-generaal: “Dat betekent dat de beslissing tot ontslag van alle rechtsvervolging niet in stand kan blijven en dat er – naast de maatregel van tbs met verpleging – ook een gevangenisstraf kan, en in onze ogen ook moet worden opgelegd.” Die gevangenisstraf moet gelet op de ernst van de feiten, de impact en de schok bij de nabestaanden aanzienlijk zijn. Aan de andere kant moet ook rekening worden gehouden met het feit dat verdachte lijdt aan een ernstige psychiatrische stoornis. “Waar anders voor zulke ernstige feiten een zeer lange gevangenisstraf aan de orde zou zijn, is vanwege de ernstige psychische stoornis van verdachte nu een lagere straf passend. Hierbij speelt ook mee dat naast de gevangenisstraf tbs met dwangverpleging wordt geëist. Hij zal naar verwachting in de toekomst een langdurige gedwongen behandeling moeten ondergaan.”

Wapenbezit

Naast de twee levensdelicten ging het in hoger beroep ook om een oudere strafzaak waarbij het gaat om illegaal wapenbezit. Deze zaak was door de Hoge Raad terug gewezen. Het OM concludeert dat verdachte ook voor de wapenzaken sterk verminderd toerekeningsvatbaar moet worden geacht en eiste een gevangenisstraf van zes maanden. Deze heeft Van U. reeds uitgezeten.