Uitkomst onderzoek Rijksrecherche naar beelden aanhouding Mitch Henriquez

Op maandag 13 november jl. legde de advocaat van de familie Henriquez drie bestanden met filmpjes  van de aanhouding van Mitch Henriquez over aan de rechtbank in Den Haag die de strafzaak tegen twee verdachte agenten behandelt. De kwaliteit van deze filmpjes is beter dan de kwaliteit van dezelfde filmpjes in de videocompilatie die onderdeel uitmaakt van het strafdossier. Op verzoek van het Openbaar Ministerie heeft de Rijksrecherche dit onderzocht. Over de resultaten van het onderzoek heeft de Rijksrecherche vandaag een proces-verbaal opgesteld dat door het OM ter beschikking is gesteld aan alle procespartijen.

De filmpjes zijn door de Rijksrecherche als basis gebruikt voor de videocompilatie die onderdeel uitmaakt van het strafdossier. Deze compilatie is inderdaad van mindere kwaliteit. Inmiddels is duidelijk dat van twee van de drie filmpjes de oorspronkelijke, scherpere beelden al in een vroeg stadium van het onderzoek in het bezit waren van de Rijksrecherche. Per abuis zijn die intern niet ter beschikking gesteld aan de samensteller van de compilatie. Daardoor zijn beelden van mindere kwaliteit gebruikt en in het strafdossier terecht gekomen. Het OM betreurt deze gang van zaken.

Ten aanzien van het derde filmpje heeft de Rijksrecherche alleen de beschikking gehad over beelden van mindere kwaliteit. Het filmpje is destijds ingestuurd per e-mail, echter de Rijksrecherche heeft de identiteit van de persoon achter dit e-mail adres niet vast kunnen stellen. Uiteraard is meerdere keren per e-mail contact gezocht, maar op deze berichten werd niet gereageerd. Het OM waardeert het dat deze persoon er uiteindelijk voor gekozen heeft om wel te reageren op een bericht van de advocaat van de nabestaanden waardoor alle procespartijen alsnog konden kennisnemen van deze scherpere beelden.

De scherpere beelden zijn op zitting getoond en alle procespartijen hebben hierop kunnen reageren. Ook de medisch deskundigen, die eerder beschikking hebben gekregen over het volledige strafdossier inclusief de videocompilatie, hebben ze bekeken. Desgevraagd hebben ze aangegeven dat zij in de beelden geen aanleiding zien om hun conclusies ten aanzien van de doodsoorzaak van de heer Henriquez te herzien.