OM: agenten schuldig aan mishandeling Mitch Henriquez

Twee agenten die betrokken waren bij de aanhouding van Mitch Henriquez, hebben zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) schuldig gemaakt aan mishandeling. Het geweld dat zij op de arrestant toepasten, was naar het oordeel van de officieren van justitie buitenproportioneel. Dat zij ook schuldig zijn aan het overlijden van Henriquez, kan volgens het OM niet worden bewezen. Het OM voelt mee met het verdriet van de nabestaanden en realiseert zich dat dit voor hen bijzonder teleurstellend zal zijn. Maar het kan gelet op alle onderzoeksresultaten geen andere conclusie trekken.

Het OM stelt vast dat er grond was voor de aanhouding van Mitch Henriquez. Hij verstoorde de openbare orde door herhaaldelijk te roepen dat hij een wapen had. Toen de aanhouding eenmaal was ingezet en Mitch Henriquez zich daartegen hevig verzette, kon en mocht van de politie niet worden verwacht dat zij zou loslaten en weglopen. Echter, deze twee agenten zijn bij de aanhouding volgens het OM te ver gegaan in het door hen toegepaste geweld.

Belangrijke vraag is of het buitenproportionele geweld dat de twee agenten toepasten de oorzaak is van het overlijden van Mitch Henriquez. Om die vraag te kunnen beantwoorden moet duidelijk zijn waaraan hij is overleden.

Één deskundige – de patholoog die ook als eerste een doodsoorzaak heeft vastgesteld – stelt dat verstikking de meest waarschijnlijke doodsoorzaak is (als gevolg van geweld op de hals en mogelijk samenhangend met geweld op de neus en het gebruik van pepperspray). Met die conclusie zou de dood van Henriquez in verband kunnen worden gebracht met het optreden van de agent die een nekklem toepaste en de agent die in het gezicht stompte en pepperspray in het gezicht wreef.

Twee andere deskundigen noemden op zitting een extreme opwindingstoestand de meest waarschijnlijke doodsoorzaak. Dit zogeheten acute stress syndroom kan optreden door de wisselwerking tussen aanhouding en het verzet daartegen. Het lichaam gaat bij dit syndroom over tot de aanmaak van een giftig niveau van adrenaline en dopamine met als uiteindelijk gevolg hartfalen en overlijden. Een derde (niet op de zitting gehoorde) deskundige onderschrijft de conclusies van deze twee deskundigen.

De twee deskundigen verklaarden dat ook zonder het buitenproportionele geweld van de twee agenten Mitch Henriquez aan het acute stress syndroom zou kunnen zijn overleden. Uitgaande van hun conclusies zou er geen direct verband zijn tussen het buitenproportionele geweld van beide agenten en de dood van Mitch Henriquez.

Op basis van de verschillende deskundigenrapportages is het OM van oordeel dat het overlijden van Henriquez het best kan worden verklaard door het acute stress syndroom en niet door een zuurstoftekort veroorzaakt door een verwurging.

De conclusie acuut stress syndroom brengt met zich mee dat er geen verband kan worden vastgesteld tussen het buitenproportionele geweld van beide agenten en het overlijden van Mitch Henriquez. Dat leidt ertoe dat volgens het OM alleen ‘mishandeling’ bewijsbaar is en niet ‘mishandeling met de dood ten gevolg’.

Het OM realiseert zich dat na ruim twee jaar onderzoek dit voor de nabestaanden bijzonder teleurstellend zal zijn. Maar het kan gelet op alle onderzoeksresultaten geen andere conclusie trekken over de doodsoorzaak en daarmee ook over de strafrechtelijke verwijtbaarheid van de twee agenten aan het overlijden.

Wel vindt het OM dat de twee agenten schuldig zijn aan mishandeling van Mitch Henriquez. Ze zijn bij de uitvoering van de aanhouding te ver gegaan in het geweld dat zij hebben toegepast. Het aanbrengen van een nekklem, het daarbij slaan in het gezicht en het gebruik van pepperspray waren in de gegeven situatie ongeoorloofd.

Het OM vraagt de rechter de twee agenten schuldig te verklaren voor mishandeling maar daarvoor geen straf op te leggen. Reden hiervoor is dat mishandeling een aanzienlijk lichter verwijt betreft dan waar het OM aanvankelijk vanuit is gegaan. Verder weegt het OM mee dat agenten moeten optreden als iemand de openbare orde verstoort. Ook heeft deze zaak grote gevolgen gehad voor de agenten en hebben zij al een disciplinaire maatregel van de politieorganisatie ondergaan. Een straf voor mishandeling zou daar volgens het OM niets aan toevoegen.