OM niet in cassatie in zaak Mitch Henriquez

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten geen cassatie in te stellen in de zaak Mitch Henriquez. De cassatiedesk van het OM ziet geen grond om de zaak voor te leggen aan de Hoge Raad.

Het Gerechtshof Den Haag sprak in de zaak één politieman vrij. Een andere politieman werd veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. Dit vanwege het aanleggen van een nekklem die Henriquez fataal werd. Het OM had tegen beide agenten een half jaar voorwaardelijke gevangenisstraf geëist en een ontzetting uit het ambt van twee jaar.

In een cassatieprocedure toetst de Hoge Raad of het Gerechtshof het recht en de procesregels goed heeft uitgelegd en toegepast. Ook kijken zij of een uitspraak voldoende is onderbouwd; de zaak wordt niet opnieuw inhoudelijk behandeld.

De overwegingen van het Gerechtshof berusten op een weging van het bewijsmateriaal. Ook al kijken het Gerechtshof en het OM anders tegen de manier van wegen aan, het is geen reden om in cassatie te gaan. Immers, de taak van de Hoge Raad is niet om opnieuw het bewijs te beoordelen.