Strafzaak Wilders 2010-2011 (afgesloten)

De eerste zaak Wilders draaide om uitlatingen van de heer Wilders in de Volkskrant en zijn film 'Fitna'. Dit speelde in de periode 2006-2011.

In 2008 besloot het OM de politicus niet te vervolgen, omdat zijn uitlatingen die hij in 2006 en 2007 deed niet strafbaar zijn. Maar diverse personen en organisaties waren het hier niet mee eens en begonnen een juridische klachtenprocedure. In 2009 oordeelde het Gerechtshof Amsterdam voldoende reden te zien het OM opdracht te geven om de zaak aan de rechter voor te leggen zodat deze kon beslissen of er sprake is van een strafbaar feit. De rechter beslist op 23 juni 2011 dat dit niet zo is. De uitspraak luidt volledige vrijspraak. Dit was conform de eis van de officieren van justitie.