OM vraagt vrijspraak Wilders

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag vrijspraak gevraagd voor aanzetten tot haat en discriminatie door Geert Wilders. Eerder deze week heeft het OM vrijspraak gevraagd voor groepsbelediging. Volgens de officieren van justitie zijn alle uitlatingen die Wilders ten laste zijn gelegd niet strafbaar.

In een uitvoerig betoog hebben de officieren van justitie uiteengezet waarom zij tot vrijspraak zijn gekomen. In de kern komt het erop neer dat Wilders het veelal niet heeft over moslims, maar over de Islam. Kritiek op een godsdienst is volgens het OM niet strafbaar.

Het OM is van mening dat enkele uitlatingen van Wilders in beginsel wel aanzetten tot discriminatie van mensen. Maar de strafbaarheid wordt weggenomen omdat Wilders een politicus is en zijn uitspraken heeft gedaan in het kader van het maatschappelijk debat.

De slotsom is dat het OM voor alle beschuldigingen om vrijspraak vraagt.