Afwijzing klacht inzake Wilders

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft kennis genomen van de beslissing van het Gerechtshof te Amsterdam van vandaag waarbij de klacht van mevrouw Wolthuis d.d. 15 december 2010 is afgewezen.

De klacht was gericht tegen de wijze waarop het OM gevolg heeft gegeven aan het vervolgingsbevel van het hof d.d. 21 januari 2009 inzake Wilders. Klaagster is van oordeel dat het OM het vervolgingsbevel van voornoemde datum niet loyaal heeft uitgevoerd door tot vrijspraak te requireren.

Het hof is kort gezegd van oordeel dat het OM aan het vervolgingsbevel van het hof gevolg heeft gegeven door Wilders voor de betreffende feiten te dagvaarden bij de bevoegde rechter te Amsterdam waar de zaak nu loopt.