Hervatting strafzaak tegen Wilders

De strafzaak tegen de heer Wilders wordt op maandag 7 februari hervat met een regiezitting. De zitting begint om 10.00 uur en vindt plaats in de rechtbank Amsterdam, ingang toren E, Parnassusweg 220. Tijdens de regiezitting wordt de strafzaak niet inhoudelijk behandeld. Wel worden procedure-afspraken gemaakt voor de inhoudelijke behandeling. De uitspraak van de regiezitting staat gepland op maandag 14 februari 10.00 uur (onder voorbehoud).

Voorzieningen publiek

Het publiek kan de regiezitting in de rechtbank volgen via een rechtstreekse videoverbinding in een naast gelegen zittingszaal. Hier zijn 100 plaatsen beschikbaar. Het is niet mogelijk om plaatsen te reserveren. Degenen die het eerst komen mogen het eerst naar binnen, tot het aantal beschikbare plaatsen is vergeven. Iedereen wordt om veiligheidsredenen gefouilleerd bij de ingang en men dient zich te kunnen legitimeren. De zaal gaat om 09.00 uur open.

Het is verboden om zonder toestemming in het gerechtsgebouw te filmen, fotograferen en geluidsopnamen te maken. De zitting wordt in zijn geheel opgenomen door de NOS en uitgezonden op Journaal 24 via www.NOS.nl.

Voorzieningen pers

Ook voor journalisten is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar (vooralsnog een persoon per medium). Men dient zich tijdig te accrediteren bij afdeling Voorlichting & Communicatie van de rechtbank Amsterdam. De plaatsen voor de pers in de zittingszaal of op de perstribune worden toegewezen door de rechtbank. In verband met de grote belangstelling geldt een strikt toewijzingsbeleid. Men dient in het bezit te zijn van een geldige perskaart.

De perskamer op de rechtbank aan de Parnassusweg is als werkruimte beschikbaar voor de media; er is hier directe verbinding met de zaal.

Accreditatieregeling

De pers dient zich aan te melden door middel van aangehecht accreditatieformulier. Let op: de accreditatie geldt voor zowel de regiezitting als de uitspraak op 14 februari. Er komt dus geen afzonderlijke accreditatie voor de uitspraak. Op dinsdag 1 februari maakt de afdeling Voorlichting & Communicatie van de rechtbank na 15.00 uur bekend welke media worden toegelaten tot de zittingszaal en/of de perstribune.

Audiovisuele media

De NOS verzorgt de poolregeling. Na afloop van de zitting en de uitspraak mogen geaccrediteerde radio- en televisieverslaggevers interviews houden in de rechtbank. Let op: De gegevens van de camera- en geluidsman moeten daarvoor worden opgegeven op het accreditatieformulier.

In verband met de orde in de rechtszaal is het ANP aangewezen als fotopool voor foto’s in de zaal bij aanvang van de zitting. Fotografen die na afloop van de zittingen foto’s willen maken in het openbare gedeelte van het gerechtsgebouw, dienen zich ook te accrediteren.

Inlichtingen

Het persbericht en het accreditatieformulier staan ook vermeld op www.rechtspraak.nl/rechtbank/Amsterdam
Voor overige informatie kunt u bellen met afdeling Voorlichting & Communicatie van de rechtbank Amsterdam: 020 - 541 2882.