OM tevreden met vrijspraak Wilders

Het Openbaar Ministerie (OM) is in haar eis in de zaak tegen Geert Wilders gevolgd door de Amsterdamse rechtbank. Wilders werd 23 juni vrijgesproken van het beledigen van moslims, en aanzetten tot haat en het aanzetten tot discriminatie.

Aanvankelijk heeft het Openbaar Ministerie (OM) de strafzaak tegen Wilders geseponeerd. Het gerechtshof in Amsterdam heeft vervolgens bevolen om Wilders toch te vervolgen.

Na de behandeling van deze zaak is het OM, na een kritische beoordeling van de ten laste gelegde feiten, opnieuw tot het oordeel gekomen dat Wilders geen strafbare uitlatingen heeft gedaan. Het vroeg daarop om vrijspraak.

Het OM constateert dat de rechtbank dit oordeel nu bevestigt door Wilders vrij te spreken van alle ten laste gelegde feiten.