Strafzaak Wilders (afgesloten 6 juli 2021)

Politicus Geert Wilders is in 2016 door de rechtbank Den Haag veroordeeld voor groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie.  In hoger beroep is de heer Wilders  door het hof veroordeeld voor groepsbelediging.  Voor het aanzetten tot discriminatie, waarvoor hij in 2016 door de rechtbank Den Haag nog werd veroordeeld, volgde dit keer vrijspraak. Hij kreeg geen straf opgelegd.

De Hoge Raad heeft op dinsdag 6 juli 2021 de uitspraak van het hof in Den Haag in de 'minder minder'-zaak in stand gelaten zie: hogeraad.nl

Daarmee is de veroordeling van Geert Wilders definitief geworden. Lees hier het vonnis.

Bijna 6500 mensen deden aangifte van discriminatie naar aanleiding van de uitspraken die Geert Wilders op 12 en 19 maart 2014 in Den Haag deed over “minder Marokkanen”. Het grootste deel van die aangiften volgden na 19 maart, toen Wilders ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag kiezers toesprak.

Tijdens die speech heeft hij het publiek gevraagd of zij meer of minder Marokkanen wilden. Het publiek reageerde daarop met de woorden “minder, minder!”. Wilders gaf het aanwezige publiek het volgende antwoord: “Dan gaan we dat regelen”. Een week eerder, op 12 maart van dat jaar, deed hij eveneens uitspraken over “minder Marokkanen” in een camera-interview met de NOS. 

Het OM heeft een uitvoerige juridische analyse gemaakt van de uitlatingen en de context waarin die hebben plaatsgevonden en komt tot de conclusie dat Wilders in zijn speech willens en wetens de grenzen van het toelaatbare heeft overschreden.

Hoger beroep

De rechtbank Den Haag veroordeelde Wilders voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie, voor zijn uitspraken op 19 maart 2014. De rechtbank legde bij dat vonnis geen straf op. Volgens het OM had Wilders echter ook veroordeeld moeten worden voor zijn uitspraak op 12 maart en voor het aanzetten tot haat van Marokkanen. Het OM meende dat strafoplegging daarbij paste en stelde hoger beroep in. In hoger beroep heeft het OM op 3 juli 2019 een geldboete van 5.000 euro geëist tegen Geert Wilders. 

Het gerechtshof Den Haag heeft op vrijdag 4 september 2020 uitspraak gedaan in het hoger beroep in deze zaak, die draait om de 'minder minder-uitspraken' die zijn gedaan in 2014. De heer Wilders is door het hof veroordeeld voor groepsbelediging. Voor het aanzetten tot discriminatie, waarvoor hij in 2016 door de rechtbank Den Haag nog werd veroordeeld, volgde dit keer vrijspraak. Hij kreeg geen straf opgelegd. Lees hier het vonnis.