Beleidskader digitale handhaving geslotenverklaringen en voetgangersgebieden

Met dit kader wordt de uniformiteit van de handhaving gewaarborgd.