Beleidskader digitale handhaving geslotenverklaringen en voetgangersgebieden

Gemeenten, maar ook andere opsporingsinstanties, kunnen handhaven bij geslotenverklaringen. Denk aan milieuzones of bruggen en tunnels waar specifieke inrijverboden gelden, maar ook aan voetgangersgebieden.

Met dit kader wordt de uniformiteit van de handhaving gewaarborgd.

Handhaving gebeurt soms door buitengewoon opsporingsambtenaren die bij een staandehouding iemand beboeten. Een overtreding kan ook via camera's worden vastgesteld. Om voor uniformiteit van deze handhaving te zorgen, heeft het Openbaar Ministerie het 'Beleidskader digitale handhaving geslotenverklaringen en voetgangersgebieden' opgesteld.

Dit beleid was eerst onderdeel van het Beleidskader Flitspalen uit 2015. Gelet op het specifieke karakter van geslotenverklaringen is een eigen beleidskader voor gesloten verklaringen ontwikkeld. Aan de hand van dit kader kunnen opsporingsinstanties bepalen hoe ze handhaving van geslotenverklaringen met camera's het beste kunnen inrichten.