Aanbesteding ademanalyse

Voorheen werden de eisen die aan ademanalyseapparaten werden gesteld opgenomen in Besluit Alcoholonderzoeken. Dit besluit is vervangen door het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer, waarin de eisen aan ademanalyseapparaten niet meer zijn vastgelegd. Die eisen maken onderdeel uit van de aanbestedingsprocedure bij de aanschaf van ademanalyseapparaten.

Het moet duidelijk zijn welke eisen aan het ademanalyseapparaat gesteld zijn. Deze eisen moeten te raadplegen zijn voor degene die worden verdacht van het rijden onder invloed van alcohol. Daarom publiceren het Openbaar Ministerie (en de politie) de volgende documenten: