Hoe gaat het telefonisch horen?

De officier van justitie belt u op de aangegeven datum en tussen de aangegeven tijdstippen. De officier van justitie bespreekt de zaak met u. Ook bespreekt de officier van justitie uw persoonlijke omstandigheden. Aan het eind van het gesprek, vertelt de officier van justitie welke straf hij u wil opleggen. U kunt dan aangeven wat u van deze straf vindt.

De officier van justitie noteert wat u zegt. Na het gesprek wordt een verslag gemaakt. Dat verslag wordt opgenomen in uw dossier.